Professorer, enhetschefer och forskargruppsledare vid IMM

Professorer

Maria Albin, enheten för arbetsmedicin

Harri Alenius, enheten för systemtoxikologi

Lars Alfredsson, enheten för arbetsmedicin

Tom Bellander, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Matteo Bottai, enheten för biostatistik

Karin Broberg, Genetik och mekanismer för metalltoxikologi 

Sven-Erik Dahlén, enheten för exp astma- och allergiforskning

Bengt Fadeel, Molekylär toxikologi

Fang Fang, enheten för integrativ epidemiologi

Maria Feychting, enheten för epidemiologi

Roland Grafström

Per Gustavsson, enheten för arbetsmedicin

Annika Hanberg, enheten för biokemisk toxikologi

Johan Högberg, Kemisk carcinogenes

Johan Frostegård, Immunologi och kronisk sjukdom

Irene Jensen, enheten för intervention- och implementeringsforskning

Gunnar Johanson, enheten för integrativ toxikologi

Bertrand Joseph, enheten för toxikologi

Anders Lindén, Miljöpåverkan på immunförsvar och kronisk luftvägssjukdom 

Lena Palmberg, enheten för integrativ toxikologi

Göran Pershagen, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Ulla Stenius, Kemisk carcinogenes 

Marie Vahter, Metalltoxikologi 

Alicia Wolk, Epidemiologi: Kost, miljögifter och hälsa 

Agneta Åkesson, Epidemiologi: Kost, miljögifter och hälsa 

 

Lektorer

Mikael Adnerenheten för exp astma- och allergiforskning 

Anna Bergström, enheten för miljömedicinsk epidemiologi (prefekt)

Sofia Carlssonenheten för epidemiologi 

Maria Kippler, Metalltoxikologi 

Lydia Kwak, enheten för intervention- och implementeringsforskning 

Karin Leander, Kardiovaskulär epidemiologi 

Johanna Zilliacus, enheten för biokemisk toxikologi

 

Enhetschefer

Mikael Adner, enheten för exp astma- och allergiforskning

Jenny Selander, enheten för arbetsmedicin

Harri Alenius, enheten för systemtoxikologi

Anna Bergström, enheten för miljömedicinsk epidemiologi (prefekt)

Matteo Bottai, enheten för biostatistik

Kristian Dreij, enheten för biokemisk toxikologi

Maria Kippler,  enheten för metaller och hälsa

Bengt Fadeel, enheten för molekylär toxikologi

Fang Fang,   enheten för integrativ epidemiologi

Maria Feychting, enheten för epidemiologi

Johan Frostegård, enheten för immunologi och kronisk sjukdom

Bertrand Joseph, enheten för toxikologi

Lydia Kwak, enheten för interventions- och implementeringsforskning

Anders Lindén, enheten för lung- och luftvägsforskning 

Lena Palmberg, enheten för integrativ toxikologi

Craig Wheelock, enheten för integrativ metabolomik

Johanna Zilliacus, enheten för utbildning

Agneta Åkesson, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

 

Forskargruppsledare

Iben Axén, enheten för interventions- och implementeringsforskning

Anna Beronius, Metodik för hälsoriskbedömning 

Christina Björklund, enheten för interventions- och implementeringsforskning

Theo Bodin, Det nya arbetslivet

Apostolos Bossios, enheten för lung- och luftvägsforskning 

Emma Brulin, forskargrupp

Sofia Carlsson, enheten för epidemiologi

Daniel Falkstedt, Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa

Nanna FyhrquistMiljöexponering och hälsa

Olena Gruzieva, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Hanna Karlsson, Partikeltoxikologi

Susanna Larsson, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Karin Leander, Kardiovaskulär epidemiologi 

Petter Ljungman, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Donghao Lu, Epidemiologi för kvinnors psykiska hälsa 

Karin Modig, Åldrande och hälsa 

Linda SchenkBedömning och hantering av kemiska risker

Emma Wincent, Toxikologiska mekanismer

Mattias Öberg, Riskbedömning

 

Anna Persson
2024-07-01