Enheten för integrativ epidemiologi

Huvudmålet med vår forskning är att förbättra förståelsen för orsaker och konsekvenser av ohälsa och sjukdomar, med fokus på neurodegenerativa sjukdomar, psykiatriska störningar och cancer. Vi strävar efter tvärvetenskapliga metoder i epidemiologisk forskning och integrerar olika vetenskapliga verktyg när vi tar upp specifika forskningsfrågor.

Forskargrupper

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen

Forskningsområden

Huvudmålet med vår forskning är att förbättra förståelsen för orsaker och konsekvenser av ohälsa och sjukdomar, med fokus på neurodegenerativa sjukdomar, psykiatriska störningar och cancer. Vi strävar efter tvärvetenskapliga metoder i epidemiologisk forskning och integrerar olika vetenskapliga verktyg när vi tar upp specifika forskningsfrågor.

Forskning bedrivs inom följande områden:

  • Neurodegenerativa sjukdomar
  • Psykiatriska störningarUnit of
  • Cancer
  • Psykologisk stress relaterat till hälsa

För närmare information om forskningsinriktning, besök enhetens engelska sida.