Professorer, enhetschefer och forskargruppsledare vid IMM

Professorer

Maria Albin, enheten för arbetsmedicin

Anders Ahlbom, enheten för epidemiologi

Harri Alenius, enheten för systemtoxikologi

Lars Alfredsson, enheten för arbetsmedicin

Tom Bellander, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Matteo Bottai, enheten för biostatistik

Karin Broberg, enheten för metaller och hälsa

Sven-Erik Dahlén, enheten för exp astma- och allergiforskning

Bengt Fadeel, enheten för molekylär toxikologi

Ulf de Faire, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Fang Fang, enheten för integrativ epidemiologi

Maria Feychting, enheten för epidemiologi

Roland Grafström

Per Gustavsson, enheten för arbetsmedicin

Annika Hanberg, enheten för biokemisk toxikologi

Johan Högberg, enheten för biokemisk toxikologi

Johan Frostegård, enheten för immunologi och kronisk sjukdom

Irene Jensen, enheten för intervention- och implementeringsforskning

Gunnar Johanson, enheten för integrativ toxikologi

Bertrand Joseph, enheten för toxikologi

Anders Lindén, enheten för lung- och luftvägsforskning

Lena Palmberg, enheten för integrativ toxikologi

Göran Pershagen, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Ulla Stenius, enheten för biokemisk toxikologi (prefekt)

Marie Vahter, enheten för metaller och hälsa

Göran Walldius, enheten för epidemiologi

Alicia Wolk, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Agneta Åkesson, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

 

Gästprofessorer

Mikael Forsman, enheten för arbetsmedicin

Miguel Hernan, enheten för epidemiologi

 

Enhetschefer

Mikael Adner, enheten för exp astma- och allergiforskning

Jenny Selander, enheten för arbetsmedicin

Harri Alenius, enheten för systemtoxikologi

Anna Bergström, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Matteo Bottai, enheten för biostatistik

Maria Kippler, enheten för metaller och hälsa

Bengt Fadeel, enheten för molekylär toxikologi

Fang Fang, enheten för integrativ epidemiologi

Maria Feychting, enheten för epidemiologi

Johan Frostegård, enheten för immunologi och kronisk sjukdom

Bertrand Joseph, enheten för toxikologi

Lydia Kwak, enheten för interventions- och implementeringsforskning

Anders Lindén, enheten för lung- och luftvägsforskning

Lena Palmberg, enheten för integrativ toxikologi

Ulla Stenius, enheten för biokemisk toxikologi (prefekt)

Agneta Åkesson, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

 

Forskargruppsledare

Iben Axén, enheten för interventions- och implementeringsforskning

Christina Björklund, enheten för interventions- och implementeringsforskning

Theo Bodin, enheten för arbetsmedicin

Elisabet Bräm Björklund, enheten för interventions- och implementeringsforskning

Sofia Carlsson, enheten för epidemiologi

Kristian Dreij, enheten för biokemisk toxikologi

Nanna Fyhrquistenheten för systemtoxikologi

Anneli Julander, enheten för integrativ toxikologi

Hanna Karlsson, enheten för biokemisk toxikologi

Susanna Larsson, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Karin Leander, enheten för kardiovaskulär- och nutritionsepidemiologi

Petter Ljungman, enheten för miljömedicinsk epidemiologi

Karin Modig, enheten för epidemiologi

Linda Schenkenheten för integrativ toxikologi

Mattias Öberg, enheten för integrativ toxikologi