KI Housing

KI Housing ansvarar för att tillhandahålla, förvalta och bedriva uthyrning av bostäder till internationella forskare och studenter vid Karolinska Institutet. Housings bostadsbestånd består av 626 möblerade rum och lägenheter i fem olika områden i Stockholm. Våra två största bestånd, KI Residence Solna och KI Residence Flemingsberg, ligger på Karolinska Institutets campusområden i Solna och i Flemingsberg.

Foto: N/A
Hus på KI Residence Solna Foto: N/A
MN
Innehållsgranskare:
2024-04-18