Hållbar utveckling

KI bidrar till hållbar utveckling genom forskning, utbildning och samverkan. Enligt FN kommer åren fram till 2030 att bestämma livskvaliteten för de närmaste 100 åren. KI:s vision är att främja kunskap om livet och sträva mot bättre hälsa för alla. Detta inkluderar nuvarande och framtida generationer, samt ansvarstagande för miljö och sociala perspektiv på det sätt som KI bedriver sin verksamhet.

Globala mål och Agenda 2030

FN:s film: globala målen och Agenda 2030

FN berättar om världen som den är, som den var och som den kunde vara. Den fokuserar på de åtgärder vi behöver för att bekämpa fattigdom, orättvisa och klimatförändringar.

Bidra tillsammans med KI