Hållbar utveckling

KI bidrar till hållbar utveckling genom forskning, utbildning och samverkan. Vår vision är att driva kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Det innebär ett miljöansvar och ett socialt ansvar även på det sätt som universitetet bedriver sin verksamhet.

Globala mål och Agenda 2030

FN:s film om Agenda 2030

FN berättar om världen som den är, som den var och som den kunde vara. Den fokuserar på de lösningar och åtgärder vi behöver för att bekämpa fattigdom, orättvisa och klimatförändringar.

Bidra tillsammans med KI

Nyheter om hållbar utveckling