Hållbar utveckling

KI bidrar till hållbarhet genom forskning, utbildning och samverkan. Enligt FN kommer åren fram till 2030 att bestämma livskvaliteten för de närmaste 100 åren.

KI:s vision är att främja kunskap om livet och sträva mot bättre hälsa för alla. Detta inkluderar nuvarande och framtida generationer, samt ansvarstagande för miljö och sociala perspektiv på det sätt som KI bedriver sin verksamhet.

Agenda 2030. Gabriel Holmbom CONCORD

Globala mål & Agenda 2030

Se filmen: Ett KI för hållbar utveckling

Nyheter