Karolinska Institutets strategi och värdegrund

Karolinska Institutet (KI) siktar mot 2030 som ett ledande, samverkande och globalt universitet. Dessa strategiska vägval är de allra viktigaste för att KI ska nå sina övergripande målsättningar och närma sig visionen; att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.

Strategi 2030

Karolinska Institutets Strategi 2030 är en långsiktig plan som fastställdes för att vägleda universitetets utveckling fram till år 2030. Strategin ska stärka KI:s position som ett av världens ledande medicinska universitet. Genom att fokusera på banbrytande forskning, högkvalitativ utbildning och starka internationella samarbeten, ska strategin säkerställa att KI fortsätter att bidra till vetenskapliga genombrott och en bättre hälsa för alla.

Strategi 2030 är viktig eftersom den hjälper KI att hantera framtidens utmaningar inom medicin och hälsa, anpassa sig till en snabbt föränderlig värld och främja hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Genom att följa strategin, arbetar KI inte bara för att förbättra den egna verksamheten utan också för att göra en positiv påverkan på samhället och världen i stort.

KI:s strategi 2030 fastställdes av KI:s styrelse, Konsistoriet, 2019.

Värdegrund

Karolinska Institutets värdegrund genomsyrar allt KI gör och fungerar som en kompass för handlingar och beslut. Den är baserad på principer om demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för alla människors lika värde, effektivitet och service.

KI:s kärnvärden

  • Kreativitet: Genom nytänkande, ihärdighet, samverkan och utrymme för originalitet skapar vi banbrytande resultat
  • Passion: Vi brinner för vetenskapen, kunskapsöverföringen och dess förmåga att förändra världen.
  • Ansvar: Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt samt av respekt, omtanke och kritisk reflektion.
SG
Innehållsgranskare:
2024-06-14