Strategiska forskningsprogrammet i diabetes (SRP Diabetes)

Det strategiska forskningsprogrammet i diabetes baseras på mer än 35 olika forskargrupper (>400 forskare) vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Programmet bildar en integrerad forskningsmiljö med både grundforskning och klinisk forskning. Ett flertal olika discipliner och expertiser finns representerade där forskarna samarbetar med målet att förbättra vården och behandling av patienter med diabetes.

Foto: Science Photo Library
Foto: Science Photo Library

Möte för allmänheten

Möten och seminarier inom diabetes och metabolism vid KI

Nyheter inom Diabetes och Metabolism vid KI