Dekorativ bild

Priser och högtider

Varje år delas ett antal priser och utmärkelser ut vid KI. Nobelförsamlingen vid KI delar ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin första måndagen i oktober varje år. KI anordnar flera akademiska högtider årligen däribland examenshögtid för grundutbildning och masterprogram, doktorspromotion och professorinstallation.

Foto: Ulf Sirborn