Historia och kulturarv

Karolinska Institutet har varit en tongivande aktör inom svensk och internationell medicin i över 200 år, och förfogar över ett rikt kulturarv. Här hittar du information om Karolinska Institutets historia, våra medicin- och vetenskapshistoriska samlingar, Hagströmerbibliotekets unika boksamlingar och Medicinens historia och kulturarv, som har till uppgift att vårda och bevara Karolinska Institutets kulturarv. 
Välkommen!

Karolinska Institutets historia är till stor del den svenska läkekonstens historia

Medicinhistoriska samlingar vid KI

Priser och högtider