Historia och kulturarv

Karolinska Institutet har varit en tongivande aktör inom svensk och internationell medicin i över 200 år, och förfogar över ett rikt kulturarv. Här hittar du information om Karolinska Institutets historia, våra medicin- och vetenskapshistoriska samlingar, Hagströmerbibliotekets unika boksamlingar och Medicinens historia och kulturarv, som har till uppgift att vårda och bevara Karolinska Institutets kulturarv. 
Välkommen!

Medicinhistoriska samlingar vid KI

Priser och högtider