Skip to main content

Historia och kulturarv

Karolinska Institutet har varit en tongivande aktör inom svensk och internationell medicin i över 200 år, och förfogar över ett rikt kulturarv. Här hittar du information om Karolinska Institutets historia, våra medicin- och vetenskapshistoriska samlingar, Hagströmerbibliotekets unika boksamlingar och Medicinens historia och kulturarv, som har till uppgift att vårda och bevara Karolinska Institutets kulturarv. 
Välkommen!

På gång!

Priser och högtider

MJ
Maria Josephson
2020-01-16
Maria Josephson