Samverkan vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är inte bara ett internationellt ledande medicinskt universitet utan i hög grad en integrerad del i det omgivande samhället. Genom nära samverkan med hälso- och sjukvården och näringslivet samt med satsning på innovation nyttiggörs forskningsresultat. Genom kontakterna med blivande studenter, yrkesverksamma i behov av fortbildning, allmänhet och medier når vi de flesta i samhället.

Nyheter inom samverkan

2023-09-18