Genrebild barn

Pågående forskningsprojekt på KIND

Här hittar du pågående forsknings- och utvecklingsprojekt på KIND. De flesta av våra projekt handlar om adhd eller autism.

Foto: Depositphotos

Terje Falck-Ytters forskargrupp

Kristiina Tammimies forskargrupp

Janina Neufelds team

Ulf Jonssons team