Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsprojekt om ADHD, autismspektrumtillstånd (till exempel) Aspergers syndrom och autism) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar