Forskning och utveckling

Vi har forsknings- och utvecklingsprojekt om adhd, autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar