Metaller

A genre picture with a metal bucket and water pump in metal

Metaller är grundämnen som inte kan brytas ner i miljön. Det som tillförs människors närmiljö kommer därför att vara kvar under mycket lång tid. För flertalet av de vanligast förekommande giftiga metallerna som beskrivs nedan är kosten och dricksvattnet betydande exponeringskällor. Ofta finns metallerna i viktiga livsmedel som spannmål, grönsaker, rotfrukter och fisk, vilket gör att det är svårt att som enskild individ minska exponeringen. Det är därför angeläget att så långt möjligt minska alla utsläpp av giftiga metaller i miljön, liksom att minska exponeringen för metaller som finns i olika varor och produkter. Flertalet människor i Sverige får sitt dricksvatten från kommunala vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30). Detta innebär att vattnet testas regelbundet för förekomst av olika typer av föroreningar. Mer än en miljon åretruntboende och lika många fritidsboende använder dricksvatten från egen brunn, som är fastighetsägarens ansvar. Livsmedelsverket ger dock ut råd om enskild dricksvattenförsörjning. Nedan beskriver vi rådande kunskap om dessa metaller (i bokstavsordning) vad gäller förekomst, människors exponering och hälsoeffekter. Myndigheterna uppdaterar regelbundet sina rekommendationer och olika riktvärden, och ytterligare kunskap kan inhämtas från deras olika hemsidor.

MK
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-01-12