Skip to main content

Miljömedicinsk riskbedömning

Institutet för miljömedicin (IMM) har ett uppdrag som nationellt expertorgan när det gäller hälsoriskbedömningar. Det särskilda uppdraget innebär att utföra riskbedömningar, medverka i nationella och internationella expertgrupper, samt besvara remisser och frågor från myndigheter.

KW
KI webbteam
2019-05-26