Hårfärgämnen

Förekomst och exponering

Det blir allt vanligare att kvinnor, män och ungdomar färgar håret och allergi mot hårfärgprodukter är ett ökande problem. Enligt Miljöhälsoenkät 2015 har cirka 84 procent av kvinnorna och 25 procent av männen färgat håret någon gång. Det är vanligt att kvinnor i alla åldrar har färgat håret medan det framför allt är män upp till 40 år som färgat håret.

Det finns olika typer av hårfärgprodukter: oxidativa (kallas ofta permanenta) dominerar marknaden, icke-oxidativa (kallas bland annat tillfälliga, toning, semipermanenta) är mindre vanliga. Mer än 35 starkt eller extremt allergiframkallande hårfärgämnen används i hårfärgprodukter på den svenska marknaden. De enskilda produkterna innehåller vanligen flera starkt allergiframkallande ämnen samtidigt.

Hälsoeffekter

Många hårfärgämnen är starkt allergiframkallande och kan orsaka eksem i hårbotten, i ansiktet och på halsen hos konsumenter samt handeksem hos frisörer. Besvären blir ibland mycket svåra och kan kräva akut vård. p-Phenylenediamine (PPD) är det mest kända hårfärgämnet och det enda som används rutinmässigt vid utredning av kontaktallergi. Det är mindre känt att många andra starkt allergiframkallande hårfärgämnen används oftare än p-phenylenediamine. Hårfärgprodukter som kallas ekologiska och liknande innehåller ofta samma allergiframkallande ämnen som oxidativa produkter.

Allergi mot p-phenylenediamine förekommer hos cirka 1 procent av den vuxna befolkningen i Europa och hos cirka 1 procent av ungdomar i Sverige. Allergi mot hårfärgämnen är betydligt vanligare hos frisörer och eksempatienter. Förekomsten är underskattad i studier som baseras på resultat från test med endast p-phenylenediamine. Enligt Miljöhälsoenkät 2015 har cirka 8 procent av kvinnorna och 5 procent av männen som färgat håret fått hudbesvär vid hårfärgning.

Riskbedömning

SCCS och dess föregångare SCCP har bedömt allergirisken för mer än hundra hårfärgämnen och fann att hälften är allergiframkallande vid hudkontakt, och att de flesta är starkt eller extremt allergiframkallande. SCCS och SCCP konstaterade att i synnerhet starkt och extremt allergiframkallande hårfärgämnen inte är säkra för konsumenterna.

Oxidativa (permanenta) hårfärgprodukter ska ha varningsmärkning och information på förpackningen om att produkten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner, att den inte är avsedd för personer under 16 år samt att svart hennatatuering kan öka risken för allergi. Många hårfärgämnen är haltbegränsade, men gränsvärdena är ofta för höga för att skydda mot kontaktallergi och eksem.

Mer information

Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions.
Diepgen TL, Ofenloch RF, Bruze M, Bertuccio P, Cazzaniga S, Coenraads PJ, et al
Br. J. Dermatol. 2016 Feb;174(2):319-29

Kosmetikaförordningen (EG nr 1223/2009, konsoliderad)

High prevalence of contact allergy in adolescence: results from the population-based BAMSE birth cohort.
Lagrelius M, Wahlgren CF, Matura M, Kull I, Lidén C
Contact Derm. 2016 Jan;74(1):44-51

Comparative sensitizing potencies of fragrances, preservatives, and hair dyes.
Lidén C, Yazar K, Johansen JD, Karlberg AT, Uter W, White IR
Contact Derm. 2016 Nov;75(5):265-275

Miljöhälsorapport 2017

SCCS. Memorandum on hair dye chemical sensitisation, 2013

SCCS. Scientific Committee on Consumer Safety, European Commission

Potent skin sensitizers in oxidative hair dye products on the Swedish market.
Yazar K, Boman A, Lidén C
Contact Derm. 2009 Nov;61(5):269-75

ML
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-05-14