Kosmetika

Child in a store surrounded by cosmetics

Kosmetika och produkter för personlig hygien innehåller många starkt allergiframkallande ämnen som orsakar kontaktallergi och eksem hos konsumenter och yrkesmässigt exponerade. Det gäller framför allt parfymämnen, konserveringsmedel och hårfärgämnen. Parfymämnen och konserveringsmedel tillhör de vanligaste orsakerna till kontaktallergi och ämnena används i många typer av produkter. Plastkemikalier används i ökande omfattning i kosmetika och i skönhetsbranschen, bland annat i konstgjorda naglar och vid ögonfransförlängning.

Konserveringsmedel, parfymämnen, plastkemikalier och andra allergiframkallande ämnen i kosmetika finns också i kemiska produkter för konsumenter och yrkesmässig användning. Allergiframkallande färgämnen används också i textilier och lädervaror.

I Miljöhälsoenkät 2015 angav kvinnor och män i alla åldersgrupper överkänslighet/allergi mot kosmetika och produkter för personlig hygien (sammantaget 12 procent, kvinnor i högre grad än män).

EU:s kosmetikaförordning reglerar kemiska ämnen i kosmetika (omfattar tvål, schampo, hudkräm, smink, hårfärgprodukter, deodorant mm) och ämnen som är förbjudna, begränsade eller tillåtna i kosmetika. Alla innehållsämnen måste anges på förpackningen oavsett halt, förutom parfymämnen som redovisas mindre detaljerat. Ämnena ska anges enligt INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Riskbedömning görs av EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS) som har gjort omfattande riskbedömningar av parfymämnen, konserveringsmedel och hårfärgämnen.

AJ
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-05-14