Organiska miljögifter

Genrebild på olika källor till organiska miljögifter.

Organiska ämnen kan vara svårnedbrytbara substanser som ansamlas i miljön och i levande organismer. De flesta är industrikemikalier som finns i varor och produkter och bidrar till spridning i miljön under användning och när de sedan blir avfall.

NA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-05-17