Parfymämnen

Förekomst och exponering

Det finns cirka 2 500 parfymämnen som används i kosmetika och många andra typer av produkter. Totalt 26 parfymämnen har lagstadgade krav om att de ska anges på kosmetika över viss halt, och även i tvätt- och rengöringsmedel, på grund av att ämnena är allergiframkallande vid hudkontakt. Limonene och linalool finns i dag i störst andel av produkterna och de är exempel på parfymämnen som ska anges på förpackningen. Övriga parfymämnen deklareras som ”parfum”.

Hälsoeffekter

Parfymämnen är bland de vanligaste orsakerna till kontaktallergi. Att parfymämnen orsakar allergi och eksem genom hudkontakt är mindre känt än att parfymdoft kan orsaka luftvägsbesvär, trots att många människor är drabbade av kontaktallergi och eksem. Luftvägsbesvär av parfymdoft beror ofta på hyperreaktivitet snarare än allergi. Allergi mot de parfymämnen som används rutinmässigt vid utredning av kontaktallergi förekommer hos cirka 5 procent av den vuxna befolkningen i Europa och hos cirka 2 procent av ungdomar i Sverige. Andelen är betydligt högre hos eksempatienter.

Riskbedömning

SCCS konstaterade 2012 i en riskbedömningsrapport (opinion) om allergiframkallande ämnen i kosmetika att minst 100 parfymämnen är allergiframkallande vid hudkontakt och att de bör anges med namn på förpackningen, att halten av de mest problematiska ämnena bör begränsas och enstaka förbjudas i kosmetika. EU-kommissionen har, baserat på SCCS:s riskbedömning, förbjudit några parfymämnen (bland annat hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, HICC) och föreslagit utökade krav på märkning av flera ämnen.

Ett antal parfymämnen har nyligen klassificerats som allergiframkallande vid hudkontakt (H317) enligt CLP-förordningen (klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen), bland annat HICC, isoeugenol och linalool.

Mer information

CLP-förordningen (EG nr 1272/2008, konsoliderad)

Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions.
Diepgen TL, Ofenloch RF, Bruze M, Bertuccio P, Cazzaniga S, Coenraads PJ, et al
Br. J. Dermatol. 2016 Feb;174(2):319-29

Kosmetikaförordningen (EG nr 1223/2009, konsoliderad)

Miljöhälsorapport 2017

SCCS Opinion on fragrance allergens in cosmetic products SCCS/1459/11

Categorization of fragrance contact allergens for prioritization of preventive measures: clinical and experimental data and consideration of structure-activity relationships.
Uter W, Johansen JD, Börje A, Karlberg AT, Lidén C, Rastogi S, et al
Contact Derm. 2013 Oct;69(4):196-230

ML
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-05-14