Kobolt

Nedanstående avser kobolt i relation till kontaktallergi och eksem, inte andra faror och hälsorisker.

Förekomst och exponering

Kobolt och koboltföreningar har många användningsområden som kan medföra kontakt med huden, allergi och eksem. Kobolt finns naturligt tillsammans med nickel i jordskorpan och historiskt har därför metallerna förekommit tillsammans i varor. Kobolt har dock flera andra användningsområden än nickel. Kobolt används i hårdmetall och i många legeringar, till exempel i dentalmaterial, som katalysator, som pigment i glas, keramik, läder och kosmetika och som torkmedel i färg. Ett stort användningsområde för kobolt är i batterier och magneter. Det används ibland också i smycken, bland annat som ersättning för nickel i legeringar och som ytbehandling.

Hälsoeffekter

Kobolt är en av de vanligaste orsakerna till kontaktallergi. Allergi mot kobolt förekommer hos cirka 2 procent av den vuxna befolkningen i Europa och hos cirka 1 procent av ungdomar i Sverige. Förekomsten av allergi mot kobolt är betydligt högre i vissa yrkesgrupper, till exempel tandtekniker och byggnadsarbetare, och hos eksempatienter. Hårdmetall, pigment och torkmedel förknippas ofta med arbetsrelaterad koboltallergi.

Många koboltallergiska personer är samtidigt allergiska mot nickel, men under senare år har det uppmärksammats att det sannolikt är lika vanligt med isolerad koboltallergi. Det saknas fortfarande mycket kunskap om vilka exponeringskällor som är av störst betydelse för koboltallergi i befolkningen.

Riskbedömning

Det finns ingen begränsning av kobolt i Reach motsvarande begränsningarna av nickel och krom (VI) i cement och läder som ska skydda mot kontaktallergi och eksem.

Under senare år har kunskapen om allergirisken med kobolt ökat genom studier som kan användas i riskbedömning och riskhantering, framför allt studier av förekomsten av kobolt i olika arbetsmiljöer, frisättning från kobolthaltiga material, hur mycket kobolt som deponeras på huden under olika betingelser och dos-respons hos koboltallergiska personer.

Mer information

Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions.
Diepgen TL, Ofenloch RF, Bruze M, Bertuccio P, Cazzaniga S, Coenraads PJ, et al
Br. J. Dermatol. 2016 Feb;174(2):319-29

Elicitation threshold of cobalt chloride: analysis of patch test dose-response studies.
Fischer LA, Johansen JD, Voelund A, Lidén C, Julander A, Midander K, et al
Contact Derm. 2016 Feb;74(2):105-9

Cobalt-containing alloys and their ability to release cobalt and cause dermatitis.
Julander A, Hindsén M, Skare L, Lidén C
Contact Derm. 2009 Mar;60(3):165-70

Neglected exposure route: cobalt on skin and its associations with urinary cobalt levels.
Kettelarij J, Midander K, Lidén C, Bottai M, Julander A
Occup Environ Med 2018 11;75(11):837-842

High prevalence of contact allergy in adolescence: results from the population-based BAMSE birth cohort.
Lagrelius M, Wahlgren CF, Matura M, Kull I, Lidén C
Contact Derm. 2016 Jan;74(1):44-51

Miljöhälsorapport 2017

IA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-08-01