Krom

Nedanstående avser krom i relation till kontaktallergi och eksem, inte andra faror och hälsorisker.

Förekomst och exponering

Krom och kromföreningar har många användningsområden som kan medföra kontakt med huden, allergi och eksem. Krom (VI) finns ofta naturligt i cement och det är den mest välkända orsaken till arbetsrelaterad allergi mot krom hos män, framför allt i byggbranschen. Kromgarvning med krom (III) är den helt dominerade metoden för att bereda skinn till läder.

Metallisk krom är relativt stabilt och anses inte utgöra allergirisk. Det används i legeringar, framför allt i rostfritt stål. Krom används också för ytbehandling av andra metaller med metallisk krom (förkromning), med lösligt krom (kromatering) och som rostskyddsfärg. Kromföreningar används i många produkter och industriella processer, till exempel i batterier, vid etsning av glas, filmframkallning och som pigment.

Hälsoeffekter

Kontaktallergi mot krom förekommer hos någon procent av den vuxna befolkningen i Europa och hos cirka 0,3% av ungdomar i Sverige. Kromallergi är betydligt vanligare hos eksempatienter. Kromallergi har under senare år ökat bland kvinnor. Mycket talar för att krom i läder, bland annat i skor, handskar och möbler, under det senaste decenniet har varit den vanligaste orsaken till kromallergi. Tidigare var den dominerande orsaken krom i cement och cementprodukter.

Krom (VI) är starkare allergiframkallande (mer potent) än krom (III). Krom (III) har inte tidigare ansetts vara en betydande orsak till allergi och eksem. Krom (III) kan orsaka eksem hos den som är allergisk mot krom, till exempel genom hudkontakt med kromgarvat läder som alltid innehåller betydligt högre halt av krom (III) än krom (VI).

Riskbedömning

För att minska risken för kromallergi och eksem har krom (VI) begränsats. Krom (VI) i cement har varit begränsat till 0,0002 procent (2 ppm) sedan 1980-talet i Norden och sedan 2005 i EU. Begränsningen ingår nu i Reach. Reach har också begränsat mängden krom (VI) i lädervaror som kommer i kontakt med huden till 0,0003 procent (3 ppm). Begränsningen började gälla 2015. Det finns inte någon motsvarande begränsning av krom (III).

Studier har visat att omgivningsfaktorer som högt pH och låg luftfuktighet bidrar till ökad frisättning av krom (VI) från läder. Studier har också visat att krom (III) orsakar eksem hos kromallergiska personer. Resultaten talar för att allergirisken med krom (III) är större än vad som tidigare förmodats.

Mer information

Chromium allergy and dermatitis: prevalence and main findings.
Bregnbak D, Johansen JD, Jellesen MS, Zachariae C, Menné T, Thyssen JP
Contact Derm. 2015 Nov;73(5):261-80

Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions.
Diepgen TL, Ofenloch RF, Bruze M, Bertuccio P, Cazzaniga S, Coenraads PJ, et al
Br. J. Dermatol. 2016 Feb;174(2):319-29

Chromium(III) release from chromium-tanned leather elicits allergic contact dermatitis: a use test study.
Hedberg YS, Erfani B, Matura M, Lidén C
Contact Derm. 2018 May;78(5):307-314

High prevalence of contact allergy in adolescence: results from the population-based BAMSE birth cohort.
Lagrelius M, Wahlgren CF, Matura M, Kull I, Lidén C
Contact Derm. 2016 Jan;74(1):44-51

Miljöhälsorapport 2017

Reach-förordningen (EG nr 1907/2006 konsoliderad)
(Se BILAGA XVII (Begränsningar): 47. Krom(VI)föreningar)

Reach begränsning av krom i lädervaror

Reach begränsning av krom i cement

IA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2023-08-01