Luftföroreningar

Person med barnvagn går över en vintrig innerstadsgata.

Luftföroreningar som kan ha negativ påverkan på människans hälsa utgörs av partiklar och gaser. De främsta källorna är trafik, uppvärmning och industri.

NA
Innehållsgranskare:
Niklas Andersson
2024-05-14