Anneli Julander

Anneli Julander

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: anneli.julander@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi Schenk, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som forskare på enheten för arbetsmiljötoxikologi.Sedan 2016 har jag en egen forskargrupp som fokuserar på hur toxiska och allergena metaller ineragerar med huden och orsakar lokala skador, som kontaktallergi, eller upptag av metallen genom huden. Vi är en interdisciplinär grupp som kombinerar olika analytiska tekniker inom vår forskning. För en fullständig beskrivning av vår forskning hänvisas till den engelska sidan.

  Utbildning
  2000 Master of Science i biologi, Stockholms Universitet, Sverige.

  Titel: Bioaccumulation and elimination of flame retardant PBDE-47 in the Baltic tellenid clam, Macoma Baltica.

  2005 Fil. Dr. i miljövetenskap, Örebro Universitet, Sverige

  Titel: Exposure to brominated flame retardants in electronics recycling - air and human plasma levels.

  2014 Docent i arbets- och miljömedicin

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI