Hanna Karlsson

Hanna Karlsson

Senior Forskare | Docent
Telefon: +46852487576
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Biokemisk toxikologi Karlsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i toxikologi och forskargruppsledare på IMM. Forskningen i
  min grupp handlar främst om att förstå toxiska effekter av nanopartiklar
  och underliggande mekanismer. Ett annat fokus är att utveckla nya
  cellmodeller som kan ersätta djurförsök. Jag undervisar på
  masterprogrammet i toxikologi och har under många år arbetat med frågor
  som rör miljö och hållbar utveckling på KI.

Forskningsbeskrivning

 • Projekt

  Toxiska effekter av nanopartiklar från olika typer av transporter
  I EU-projektet "nPETs" studerar vi nanopartiklar som bildas genom olika transportsätt (vägtrafik, tunnelbana, sjöfart etc.). I projektet ingår att jämföra toxiska effekter av nanopartiklar från olika källor med hjälp av olika cellmetoder såsom exponering av celler i "air-liquid interface" och att utveckla "toxicitetspoäng" för de olika partiklarna. Vi modellerar också nanopartiklar i lungan.

  Toxiska effekter av svetspartiklar och partiklar från 3D-printing
  I projekt i samarbete med KTH och flera industriella partners studerar vi effekter av svetspartiklar och av pulver som används vid så kallad "3D-printing". Nya svetstrådar har utvecklats av industripartners och vi har visat att partiklar som bildas under svetsning med dessa frigör betydligt mindre sexvärt krom och de är mindre toxiska jämfört med de som bildas från svetsning med traditionella trådar (se tex McCarrick et al., 2021). I studier på pulver som används i 3D-utskrift, eller partiklar som bildas i processen, har vi hittills sett begränsad toxicitet (se t.ex. Vallabani et al., 2022).

  Effekter av nano- och mikroplaster
  I samhället idag är det mycket fokus på så kallade nano- och mikroplaster – små plastfragment som finns i luft, vatten och i maten vi äter. I ett pågående projekt studerar vi om mikro- och nanoplaster kan orsaka skadliga effekter på odlade celler. De första resultaten visar låg toxicitet i korttidsstudier.

  Hudsensibiliserande egenskaper hos kemikalier och blandningar
  Den som har hudkontakt med allergiframkallande ämnen kan utveckla kontaktallergi (sensibilisering) och den som blivit allergisk får eksem efter efterföljande kontakt med ämnet. Kemikalier från medicintekniska produkter och textilier studeras i pågående projekt. Vi arbetar med en metod som kallas ”KeratinoSens” såväl som med en samkultur av hudceller och immunceller (Karri et al., 2021).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Toxikologi, Karolinska Institutet, 2016
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, 2006

Uppdrag

 • Vice Chair and Chair, KI Council for Environment and sustainable development, Karolinska Institutet, 2014-2022

Handledare

 • Anda Gliga, Nanotoxicology on the right track: focus on metal and metal oxide nanoparticles, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45309
 • Emma Åkerlund, Cellular effects of nickel and nickel oxide nanoparticles : focus on mechanisms related to carcinogenicity, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46499
 • Sarah McCarrick, Exploring toxicity and fate of metal-based particles in the lung : from mechanistic screening to lung deposition modelling, https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/48027

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI