Eric K. Fernströms Pris

Priset utdelas till en yngre, särskilt lovande och framgångsrik forskare, vilken den 31 december det år priset avser, ej uppnått 45 års ålder. Utdelning sker genom nominering.

2024 års pristagare - Fang Fang

Fang Fang, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin i Solna, tilldelas priset för sina enastående insatser inom epidemiologi, som forskare inom neurodegenerativa sjukdomar, särskilt ALS.

Priset består av en prissumma och ett diplom.

Pristagaren kommer att uppmärksammas under en prisutdelning vid Forskningens dag i Lund.

Läs webbnyheten.

Tidigare pristagare

2023 års Fernström-pristagare - Jenny Mjösberg

Jenny Mjösberg på institutionen för medicin i Huddinge, tilldelas 2023 års Eric K. Fernström för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet, för sin enastående forskning om medfödda lymfoida cellers roll i utvecklingen av olika sjukdomar.

Läs webbnyheten.

2021 års pristagare - Gonçalo Castelo-Branco 

Gonçalo Castelo-Branco på Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik (MBB), tilldelas 2021 års Eric K. Fernström pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet, för sin betydelsefulla forskning inom oligodendrocyt/myelin-området och multipel skleros.

Pressmeddelande om 2021 års pristagare.

2020 års pris ställdes in pga pandemin

2019 års pristagare - Igor Adameyko

Igor Adameyko på Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA) tilldelas Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, 2019. 

2018 års pristagare - Pernilla Lagergren

Prof. Pernilla Lagergren tar emot 2018 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet för hennes enastående forskning inom området hälsorelaterad livskvalitet, särskilt hos patienter med cancer i matstrupen.

"Lagergren leder en forskningsgrupp inom kirurgisk vårdvetenskap och har i en rad toppublikationer, beskrivit hur livskvaliteten kan användas som en prognostisk faktor för matstrupscancer. Hon har också identifierat riskfaktorer för dålig återhämtning efter matstrupscanceroperationer, lyft fram patientgrupper i specifikt behov av skräddarsydd uppföljning och påvisat näringsproblem efter operationer. Genom väl utformade och omfattande prospektiva studier har hon väsentligt bidragit till att förbättra överlevnaden hos många cancerpatienter."

2017 års pristagare - Óscar Fernandez-Capetillo

Dr Óscar Fernandez-Capetillo tillägnades 2017 års Eric K. Fernströms pris för unga, lovande och framgångsrika forskare vid Karolinska Institutet för sin banbrytande forskning inom cancer och åldrande. Dr Fernandez-Capetillo kom till Karolinska Institutet som professor i cancerterapi 2014 efter att ha erbjudits ett internationellt rekryteringsbidrag från Vetenskapsrådet.

Han har fokuserat sin forskning på att studera hur celler hanterar replikationsstress, en typ av DNA-skada som uppstår under DNA-replikation, och som i huvudsak undertrycks av ATR-kinas. Bland annat visade hans forskning att replikationsspänningen accelererar åldrande hos däggdjur, och att ATR-hämmare har potential som en cancer mot cancer. Vid Karolinska utforskar hans grupp nu andra områden av medicinsk intresse som att försöka utveckla en terapi för amyotrofisk lateralskleros eller kemisk modulering av immuntoleransmekanismer."

Pristagare 2016 - Rickard Sandberg

Rickard Sandberg, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, tilldelas 2016 års Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.

I sin forskning kombinerar Rickard Sandberg datorbaserade och experimentella metoder som spänner över hela genomet för att studera olika aspekter av genreglering under utveckling och i sjukdomsprocesser. Han får Eric K. Fernströms pris för banbrytande enkelcellstekniker och sina viktiga upptäckter av genregleringsmekanismer i enskilda celler. Hans forskargrupp utvecklade en ny metod för analys av transkriptomet i enskilda celler, vilken blev ett viktigt genombrott och anses ha stor potential när det gäller analyser av kliniskt relevanta celler.

Pristagare 2015 - Sten Linnarsson

Erik K Fernströms pris 2015 delades ut till Sten Linnarsson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik tilldelas priset för att ha etablerat sig som en internationellt ledande forskare inom området singelcellanalyser, där han bidragit med såväl uppmärksammade metodinriktade arbeten som med studier där denna teknik använts för undersökningar som lett till biologiska upptäkter av genombrottskaraktär.

Pristagare 2014 - Thomas Helleday

Erik K Fernströms pris 2014 delades ut till Thomas Helleday, professor i kemisk biologi vid Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för sina insatser för att hitta nya typer av måltavlor för behandling mot cancer.

Pristagare 2013 - Tibor Harkany

Erik K. Fernströms pris 2013 delades ut till Tibor Harkany, professor i neurobiologi vid Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för hans upptäckter om nervcellers struktur och funktion, särskilt för hans upptäckt av vad de så kallade endocannabinoiderna betyder för hjärnans utveckling.

Pristagare 2012 - Kirsty Spalding

Erik K. Fernströms pris 2013 delades ut till Kirsty Spalding, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, för hennes banbrytande studier kring omsättningen av fett och fettceller och deras betydelse för ämnesomsättningen. Av särskild vikt är hennes utveckling av en ny metod som innebär att hon med hjälp av kol-14-datering kan åldersbestämma celler hos vuxna människor.

Pristagare 2011 - Luca Jovine

Eric K. Fernströms pris 2011 delades ut till Luca Jovine, vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, för hans forskning om hur ett liv uppstår. Det är vad som händer mellan ägg och spermie på molekylär nivå som intresserar honom.

Pristagare 2010 - Jussi Taipale

Erik K. Fernströms pris 2010 delades ut till Jussi Taipale, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära för hans banbrytande forskning om tillväxten hos celler och organ och vad det är som går fel när cancer uppstår.

Pristagare 2009 - Nico Dantuma

Eric K. Fernströms pris 2009 delades ut till forskningsledaren Nico Dantuma, vid institutionen för cell- och molekylärbiologi för hans banbrytande studier rörande mekanismerna för nedbrytning av proteiner.

Pristagare 2008 - Camilla Sjögren

Eric K. Fernströms pris 2008 delades ut till forskaren Camilla Sjögren. Hon fick priset för sin upptäckt att det finns en koppling mellan DNA-skador och kromosomsegregation vid celldelning.

Pristagare 2007 - Staffan Strömblad

Eric K Fernströms pris 2007 delades ut till Staffan Strömblad, docent vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, för sin forskning om de så kallade integrinernas roll i cellernas liv och vad de betyder för vår kunskap om tumörsjukdomar.

Pristagare 2006 - Lars Holmgren

Eric K Fernströms pris 2006 delades ut till professor Lars Holmgren, vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet för hans upptäckter som ändrat synen på hur en cancercell uppstår. Det måste inte ske genom en serie mutationer i en och samma cell, som man tidigare trott. Mutationer kan också uppstå i många olika celler och sedan samlas i en enskild cell, som återanvänder DNA som läckt ut från döende grannceller. Cellen kan på så sätt samla på sig mutationer från sin omgivning och förvandlas till en cancercell.

Pristagare 2005 - Catharina Larsson

Eric K Fernströms pris 2005 delades ut till Catharina Larsson, professor vid institutionen för molekylär medicin vid Karolinska Institutet för hennes banbrytande arbete rörande kartläggning av genetiska orsaker till ärftliga tumörsjukdomar. Av speciell betydelse är de studier som lett fram till identifieringen av gener och genetiska förändringar som styr uppkomst av hormonproducerande tumörer. Resultaten har gett nya möjligheter till diagnostik och prevention och på ett avgörande sätt bidragit till den mekanistiska förståelsen av dessa tumörformer samt öppnat vägen för utveckling av nya behandlingsprinciper.

Stiftelsen bildades 1978 för att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Stiftelsens främsta syfte är att årligen utdela penningpriser till forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Fernström önskade speciellt att stimulera yngre forskare. Stiftelsen delar därför årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre forskare. Var och en av landets medicinska fakultet utser sin egen pristagare.

Kia Olsson
2024-06-17