Dimitris N. Chorafas pris

Priset vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället. Nästa nomineringstillfälle äger rum våren 2024.

Sebastian Ols
Sebastian Ols. Foto: Ian Haydon

Pristagare 2023 - Sebastian Ols

Sebastian Ols vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas priset för sin avhandling ‘Cellular and molecular mechanisms for induction of broad anti-viral B cell responses through vaccination’

Prismotivering:

"Sebastian Ols försvarade nyligen en avhandling i vaccinimmunologi, där han utvecklade och förfinade metoder för att studera hur multivalenta vaccinformuleringar av nanopartiklar kan förstärka antivirala B-cellsresponser. Under sitt doktorandprojekt uppvisade han en remarkabel vetenskaplig mognad, ledarskap, medial skicklighet och inte minst en exceptionell vetenskaplig produktion som kan visa sig ha högt translationellt värde."

Nyhet om pristagaren

Tidigare pristagare

2022 - Eivind Gottlieb

2021 - Haohao Wu

2020 - Jiayao Lei

2019 - Gioele La Manno

2018 - Bianca Tesi

2017 - Arvid Guterstam

2016 - Alessandro Furlan

2015 - Miriam Elfström

2014 - Daniel Ramsköld

2013 - Maryam Derogar

Om Dimitris N. Chorafas pris

Dimitris N. Chorafas Foundation inrättades 1992 och stiftelsen har sedan 1996 ett samarbete med 23 partneruniversitet, däribland Karolinska Institutet.

Området är medicinsk vetenskap och priset (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället.

Priset delas ut i oktober varje år i samband med installationshögtiden i Aula Medica, Solna.

AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2024-07-02