Lennart Nilsson Award

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna.

Pristagaren uppmärksammas under prisutdelningen i samband med höstens professorsinstallation.

Prissumman är 120 000 kr.

Skärmdump från en 3D animering av innerörat.
3D-bild av de neurosensoriska elementen i en mussnäcka strax efter födseln (nervceller i centrum och hårceller i periferin, med neuronfibrer som ansluter till dem). Foto: Csaba Ádori

Pristagare 2024 - Csaba Adori

Csaba Adori, neurobiolog vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet, och anknuten till institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, får priset för sitt framstående arbete inom 3D-avbildning av kroppens vävnader.

Priskommitténs motivering:

Csaba Adori tilldelas 2024 års Lennart Nilsson Award för sin vetenskapliga 3D-fotografering av vävnader. I Lennart Nilssons anda synliggör han inte bara de vetenskapliga aspekterna av vävnadsstrukturer eller deras patologi, utan också skönheten i anatomiska detaljer. Hans konstnärligt presenterade bilder ger en översikt över flera millimeter med mikrometerupplösning, vilket bidrar till den vetenskapliga förståelsen av strukturer som innerörat och den mänskliga hjärnstammen. Hans material används i undervisningen, och han når utanför den akademiska världen genom att dela videofilmer av människans mikrokosmos, vilket väcker nyfikenhet och fascination.

Pressmeddelande

Photographer Lennart Nilsson Foto: Claudio Bresciani/TT

Om Lennart Nilsson

Lennart Nilsson föddes i Strängnäs 1922. Han började sin karriär som frilansande bildjournalist i början av 1940-talet när den moderna bildjournalistiken fick sitt genombrott i Sverige. Hans arbete spänner över mer än sju årtionden.

Hans tidiga bildreportage som Barnmorskan i Lappland (1945), Isbjörnsjakt i Spetsbergen (1947), Kongo (1948) och Sweden in Profile (1954) fick internationell uppmärksamhet när de publicerades i ledande bildmagasin såsom Life, Picture Post och Illustrated.

I mitten av 1950-talet började han experimentera med olika fotografiska tekniker för att kunna "krypa närmare”, vilket ledde fram till böckerna Myror (Ants) och Liv i hav (Life in the sea).

I början av 1960-talet arbetade han med specialkonstruerade, mycket tunna så kallade endoskop (en m.m i diameter med en bildvinkel på 170 grader), som gjorde det möjligt att fotografera blodkärl och hålrum i människokroppen. Boken "Ett barn blir till" utkom för första gången 1965 och är otvivelaktigt Lennart Nilssons mest kända verk.

1969 använde han för första gången svepelektronmikroskop som gjorde det möjligt att fotografera olika medicinska företeelser i den mänskliga kroppen. Detta ledde i sin tur fram till ett samarbete med Karolinska Institutet, i vars lokaler Lennart Nilsson verkade under många år.

Det som är enastående med Lennart Nilssons arbete är kombinationen av ett oändligt tålamod att till fullo utforska ett område, den konstnärliga känslan för färg och form och den tekniska uppfinningsförmågan för att ta tillvara tillgängligt ljus och fånga spektakulära bilder.  

Lennart Nilsson utnämndes 1976 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Regeringen tilldelade honom titeln Professors Namn 2009 och 2012 tilldelades han Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld för sitt långvariga och banbrytande arbete med att utveckla det medicinska fotografiet. 

Lennart Nilsson avled i januari 2017.

AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2024-06-19