Priser och utmärkelser

Vid Karolinska Institutet delas ett antal priser och utmärkelser ut varje år. Dessutom delar Nobelförsamlingen vid KI ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin.