Medaljer

Från och med jubileumsåret 2010 delar Karolinska Institutet ut medaljer till personer som gjort särskilda insatser till stöd för KI:s verksamhet.

Medaljerna delas ut i samband med olika akademiska högtider och finns i tre kategorier: guldmedaljen, stora silvermedaljen och silvermedaljen.

Medaljerna får tilldelas en person som gjort insatser för KI inom något eller några av områdena:

  • utbildning
  • forskarutbildning
  • forskning
  • samverkan med det omgivande samhället
  • arbetsmiljö/värdegrund

Medaljer bör inte uteslutande delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor eller liknande. Medaljerna tilldelas personer som är i slutet av sin karriär eller inte längre aktiva.

Förslagen bereds av en medaljkommitté bestående av rektor, prorektor, universitetsdirektören och vicerektorer.

Medaljer 2024

Medaljer 2010-2023

Guldmedaljen

2016 - Torsten Wiesel och Rune Fransson

2014 - Harriet Wallberg

2012 - Lennart Nilsson

2010 - Ingvar Carlsson, Paul Greengard, Bengt Samuelsson, Markus Storch, Hans Wigzell och H.M. Konungen.

Stora silvermedaljen

2023 - Göran K Hansson och Jan-Inge Henter

2022 - Jan Andersson, Stefan Einhorn och Ingrid Lundberg

2021 - Gunnar Grant och Rune Toftgård

2020 - Ove Hagelin, Richard J. Heald, Hans Jörnvall, Lars Olson och Nancy Pedersen

2019 - Anita Aperia, Sten Grillner, Bertil Hamberger och Mai-Lis Hellénius

2018 - Laura Fratiglioni, Håkan Eriksson och Bertil Fredholm

2017 - Marc Bygdeman och Tore Curstedt

2016 - Anders Ekbom, Ingemar Ernberg, Agneta Nordberg, Bengt Norrving och Elisabeth Olsson

2015 - Gunnel Biberfeld, Britta Wahren och SGO Johansson

2014 - Staffan Normark, Lars Klareskog och Hans Rosling

2013 - Gösta Gahrton, Folke Sjöqvist och Bengt Winblad

2012 - Peter Aspelin, Dimitris N. Chorafas, Suad Efendic och Nina Rehnqvist Ahlberg

2011 - Hans-Olov Adami, Lars Ekholm, Jan-Åke Gustafsson, Kerstin Hall och Tomas Hökfelt

2010 - Margareta Almling, Margareta Blombäck, Kerstin Hagenfeldt, Ulf Hjertonsson, Gunnar Höglund, Eva Klein, Georg Klein, Sten Linder-Aronson, Jan Lindsten, Anna-Stina Malmborg, Erling Norrby, Sten Orrenius, Nelson Sewankambo, Göran Stiernstedt, Yi-Xin Zeng,

Silvermedaljen

2023 - Gunnar Nilsson och John Skår

2022 - Lena Borell, Göran Dahllöf, Rolf Kiessling och Marianne Schultzberg

2021 - Maria Masucci, Christina Helging Opava, Åke Rökaeus och Jan Ygge

2020 - Kristina Alexandersson och Roland Möllby

2019 - Lena von Koch och Björn Klinge

2018 - Fredrik Brolund och Lotta Widén Holmqvist

2017 - Lars-Olof Wahlund och Eva Mattsson

2016 - Gunnar Lennerstrand och Elisabeth Kjellén

2014 - Outi Hovatta och Björn Vennström

2013 - Hugo Lagercrantz, Sten Lindahl och Marie Åsberg

2012 - Kerstin Brismar, Bertil Daneholt, Johan Forsslöf och Karin Harms-Ringdahl

2011 - Agneta von Bahr, Inger Huldt, Kerstin Lagerström och Arne Öhman

2010 - Tomas Cronholm, Staffan Cullheim, Marja Lind Tuomela, Ester Mogensen, Per Olsson, Birger Winbladh.

Guldmedaljen

Guldmedaljen får tilldelas en person som gjort enastående insatser för KI. Guldmedaljen delas i första hand till extern mottagare, men i speciella fall även till intern mottagare. Guldmedaljen delas ut en gång per år vid ett tillfälle som bestäms av rektor. Mottagare av guldmedaljen kan inte samtidigt utses till hedersdoktor vid KI, däremot kan tidigare utsedd hedersdoktor vid KI få guldmedaljen.

Stora silvermedaljen

Stora silvermedaljen får tilldelas en person som gjort storartade insatser för KI. Den som tilldelas stora silvermedaljen ska uppvisa en större bredd i sina insatser jämfört med mottagare av silvermedaljen. Stora silvermedaljen kan tilldelas extern eller intern mottagare. Stora silvermedaljen delas ut varje höst i samband med installationshögtiden.

Silvermedaljen

Silvermedaljen får tilldelas en person som gjort särskilt goda insatser för KI. Den delas i första hand ut till intern mottagare, men även till extern mottagare. Silvermedaljen delas ut i februari varje år i samband med högtiden för Nit och Redlighet.

Anne Thyrfing
2024-05-30