Pedagogiska priser

Pedagogiska priset och pris för internationalisering inom utbildning.

Pedagogiska priset

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå.

Pedagogiska priset

Pris för internationalisering inom utbildning

Sveriges medicinska fakulteter instiftade gemensamt, med start år 2017, ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Pris för internationalisering inom utbildning

AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2024-04-19