Sven Gards stipendium

Sven Gards stipendium delas årligen ut för bästa avhandling i virologi och består av en prissumma och ett diplom.

Pradeepa Pushparaj
Pradeepa Pushparaj. Foto: Natasa Vukovic

Pristagare

2024 års mottagare av Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi år 2023 är Pradeepa Pushparaj, som skrev sin avhandling vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet.

Hon tilldelas stipendiet för sin avhandling: Immunoglobulin gene usage and affinity maturation in antiviral antibodies.

Granskarnas motivering lyder: ”För hennes högkvalitativa och detaljerade studier kring utveckling av antikroppssvaret vid human virusinfektion.”

Bedömningen baserar sig på den mycket höga kvaliteten på avhandlingens ingående arbeten, kvaliteten på avhandlingens ramberättelse och på det starka stödjebrevet.

Tidigare pristagare

2023

Katie Healy vid institutionen för odontologi. Numera postdoc vid Institutionen för laboratoriemedicin i Huddinge, belönades för sin avhandling "Potential role of MAIT cells in cancer immunotherapy and viral infection."

&

Sebastian Ols vid institutionen för medicin i Solna, belönades för sin avhandling ”Cellular and molecular mechanisms for induction of broad anti-viral B cell responses through vaccination.

2022

Maike Winters vid Institutionen för Global folkhälsa (GHP) belönades för sin avhandling "Contagious (Mis)Communication: the role of risk communication and misinformation in infectious disease outbreaks".

2021

Benedikt Strunz vid Institutionen för Medicin i Huddinge (MedH), belönades för sin avhandling "Human innate lymphocytes in host defense, tissue function and reproduction." 

2020

Carles Sola Riera vid Institutionen för Medicin i Huddinge (MedH) belönades för sin avhandling "Hantaviruses, Escapees from the death row – viral mechanisms towards apoptosis resistance."

2019

Ganesh Phad vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) belönades för sin avhandling Repertoire diversity and maturation of HIV-1 vaccine-induced B cell responses. 

2018 

Henrich Schlums vid Institutionen för medicin, belönades för sin avhandling Human Cytotoxic lymphocyte differentiation in health disease. 

2017

Eva Herweijer vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) belönades för sin avhandling Register-Based Evaluation of HPV Vaccination Programs. 

2016

Klara Miriam Elfström vid Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED.) belönades för sin avhandling Optimizing Cervical cancer Prevention through Screening and HPV Vaccination.

2015

Marcus Buggert vid Institutionen för Medicin Huddinge (MedH) belönades för sin avhandling Interdisciplinary characterization of T cell dynamics in HIV Infections.

2014

Lina Odevall vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) belönades för sin avhandling Characterization of HIV-1 populations in infected cells.

2013

Christopher Sundling vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) belönades för sin avhandling Dissection of HIV-1 Env-Specific B Cell Responses in Nonhuman Primates.

2012

Niklas Björkström vid Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) belönades för sin avhandling Human natural killer cell activation and differentiation in health and viral infection.

2011

Ulrika Johansson vid Institutionen för Medicin, Huddinge (MedH), belönades för sin avhandling Dendritic cell responses to apoptotic cells – is there a life after death?

2010

Shang-Rung Wu vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära (BioNut)belönades för sin avhandling Activation of the spike proteins of alpha- and retroviruses.

2009

Jonas Hardestam vid Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) belönades för sin avhandling Hantaviruses – Shedding, Stability and Induction of Apoptosis.

Sven Gard - Virologen med en avgörande roll i utrotningen av polio

Sven Gard föddes 1905 och växte upp på Södermalm i Stockholm. Gard visade redan under gymnasieåren på Södra Latin, en klar begåvning för matematik och naturvetenskap. Han valde att läsa medicin och blev med kand 1929 och med lic 1934 vid Karolinska Institutet (KI). Han kom tidigt i kontakt med mikrobiologin, speciell virologin där polioepidemierna växte fram som ett allt större hot under 1900-talet. Han gjorde avgörande insatser för utvecklingen av det svenska avdödade poliovaccinet. Med hjälp av detta vaccin utrotades sjukdomen från vårt land.

Sven Gard hade ett skarpt intellekt och en ovanlig överblick över de medicinska vetenskaperna och speciellt mikrobiologin. Härigenom kom han att spela en stor roll i Nobelarbetet vid KI under nästa hela sin tid som professor. Han var introduktionstalare vid Nobel prisceremonier inte mindre än fem gånger, vilket är unikt bland lärare vid KI.

Gard fick inga egna barn. Alla de tillgångar han och hans hustru samlade och som han sedan lämnade efter sig vid sin död 1998, tillföll Karolinska Institutets Fond för Virusforskning. Med stor framgång skötte han själv tillgångarnas förvaltning så länge han levde. Utökad text om Sven Gard. 

KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2024-03-12