Medicine Doktor Axel Hirsch Pris

Priset utdelas årligen av Karolinska Institutets kommitté för forskning som "belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde". Val av pristagare sker genom nominering.

Porträttbild på Oliver Billker
Oliver Billker_foto_Mattias Petterson

Pristagare 2024 - Oliver Billker

Umeå-professorn Oliver Billker tilldelas priset för sin för sina enastående forskningsinsatser inom malariaområdet.

De sakkunnigas motivering lyder: 
Professor Oliver Billker tilldelas Medicine Doktor Axel Hirsch pris för sitt banbrytande och innovativa arbete för att förstå malariaparasiters genetik, patogenes och värd/vektor-interaktioner.

Oliver Billker är professor vid institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet

Tidigare pristagare

Pristagare 2023 - Maria Bradley

KI-professorn Maria Bradley tilldelades priset för sin forskningsbredd och för sina anmärkningsvärda insatser inom området atopiskt eksem.

De sakkunnigas motivering lyder: 
- Maria Bradley står på alla ben som utmärker en utmärkt translationell forskare. Hon har bl.a. aktivt arbetat med ett register över patienter sjuka i atopiskt eksem. Hon har en stor bredd i sin forskning både genom molekylärbiologiska metoder, globala perspektiv på genetiska studier samt klinisk förankring och praktisk tillämpning av behandling mot atopiskt eksem. Hon är dessutom en mycket omtyckt och aktad föreläsare. Hon är en lysande förebild inom medicinsk forskning.  Mot bakgrund av detta är hon en mycket värdig mottagare av Hirsch pris.
 

Pristagare 2022 - Jorge Ruas

Jorge Ruas tilldelades Med Axel Hirsch Pris 2022. Han är professor och forskargruppsledare för Molekylär och cellulär arbetsfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi.   

De sakkunnigas motivering lyder: Jorge L Ruas tilldelas Med Dr Axel Hirsch Pris för forskning inom kemi/fysiologi för hans banbrytande studier av de molekylära och kemiska mekanismer som förklarar på vilket sätt fysisk träning kan vara nyttig för hela kroppen. Hans fynd att muskelceller utsöndrar s.k. “myokiner”, som Ruas funnit består av bl.a. aminosyran tryptofans kynureninmetaboliter samt proteinet neurturin, samt att dessa molekyler genom cell-till-cell kommunikation från muskler till nerver och immunceller förbättrar såväl mental hälsa som immunsystemets funktioner, har fått välförtjänt världsomspännande uppmärksamhet.

Pristagare 2021 - Pete Williams

Pete Williams tilldelas Med Axel Hirsch Pris 2021. Han är PhD, verksam vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap vid Karolinska Institutet.  

De sakkunnigas motivering lyder: PhD Pete Williams tilldelas Medicine doktor Axel Hirsch Pris inom oftalmiatrik. Williams tilldelas priset för sina banbrytande studier inom folksjukdomen glaukom och upptäckten av en metabol dysfunktion vilken orsakar mitokondriella abnormiteter och neurodegeneration hos patienter med glaukom. Genom att återställa den metabola balansen med vanligt B-vitamin har han i djurmodeller visat att neurodegenerationen förhindras. Studierna öppnar för neuroprotektiv behandling av glaukom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Pristagare 2020 - David Gisselsson Nord

David Gisselson Nord tilldelas Med Axel Hirsch Pris 2020. Han är professor i molekylär patologi, verksam vid Avdelningen för klinisk genetik på Lunds universitet och överläkare i patologi med ansvar för barn- och fosterpatologi i Södra Sjukvårdsregionen. 

De sakkunnigas motivering lyder: ”För att han med patologens skolade sinne för vävnadsgeografi och genetikerns detaljkunskap har synliggjort återkommande distributionsmönster av genförändrade cancerceller, vilkas mönster speglar en tidigare oanad, biologisk information avgörande för barntumörers maligna potential.”

Pristagare 2019 - Anna Martling

Anna Martling tilldelas Med. dr. Axel Hirsh pris 2019. Hon är professor i kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm

De sakkunnigas motivering löd: "Professor Anna Martling tilldelas Medicine doktor Axel Hirsch pris 2019 för hennes epokgörande forskning med stora randomiserade studier för att förbättra överlevnad och livskvalitet för patienter med ändtarmscancer. Hennes resultat har fått stor betydelse både nationellt och internationellt för bättre behandling av dessa patienter."  

Pristagare 2018 - Gunnar C. Hansson

Gunnar C. Hansson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs Universitet, tilldelas 2018 års Med dr. Axel Hirsch Pris. Han belönas för sin forskning inom anatomi och cellbiologi, för sin upptäckt av en ny typ av bägarceller, s.k. väktarceller, som bevakar ingångarna till tarmens kryptor och förhindrar bakterieinfektion. 

Pristagare 2017 - Nils Hansson

Nils Hansson, forskare vid Heinrich Heine-universitetet i Düsseldorf, tilldelas Axel Hirsch pris 2017, för sin forskning i svenska och tyska arkiv om kandidater till Nobelpriset i fysiologi eller medicin som inte fick priset. Sedan 2014 har Nils Hansson skrivit 17 artiklar på detta tema, varav flera publicerats eller är i press i erkända vetenskapliga tidskrifter.

Nils Hansson disputerade 2013 vid Lunds Universitet med en avhandling om svensk-tyska medicinska kontakter under nazitiden.

Pristagare 2016 - Mats Wahlgren

Mats Wahlgren, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas priset för sina studier av mekanismerna bakom det skydd blodgrupp 0 (noll) ger vid svår malaria.

Pristagare 2014 - Yihai Cao

Yihai Cao, professor i vaskulär biologi vid Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas Hirschs pris för forskning inom kemi/fysiologi. Han får priset för sina banbrytande studier av blodkärlsnybildning och dess betydelse vid olika fysiologiska- och sjukdomstillstånd.

Pristagare 2013 - Anders Kvanta

Anders Kvanta, adjungerad professor i oftalmologi vid Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, får Axel Hirschs pris 2013 för sin forskning inom oftalmologin som revolutionerat behandlingen av bland annat våt makuladegeneration (AMD), en variant av sjukdom i gula fläcken som tidigare orsakade flest synskador i befolkningen.

Pristagare 2012 - Per-Olof Berggren

Per-Olof Berggren, professor i experimentell endokrinologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KI tilldelades priset för de uppseendeväckande resultaten att insulinfrisättningen i människans bukspottkörtel inte kontrolleras direkt av nerver, att antalet nerver är mycket färre än man tidigare trott samt att de få nerver som finns är kopplade till blodkärl och inte till körtelceller.

Pristagare 2011 - Lars Lundell

Lars Lundell, adjungerad professor vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, tilldelades priset för sina studier om en sjuklig form av sura uppstötningar, så kallad gastroesofageal reflux. Han har kunnat visa vilka behandlingsmetoder som ger bäst resultat, både medicinska och kirurgiska.

Pristagare 2010 - Christer Betsholtz

Christer Betsholtz, professor vid institutionen för institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet, tilldelades priset för en serie internationellt uppmärksammade och ofta citerade uppsatser om hur blodkärl bildas, så kallad angiogenes. Christer Betsholtz och hans grupp studerar i första hand hur blodkärl bildas normalt redan under fosterstadiet. Forskningen gäller bland annat kartläggning av vilka gener som är aktiva under denna process.

Pristagare 2009 - Torkel Klingberg

Torkel Klingberg, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet tilldelades priset för sin frontlinjeforskning om träning av arbetsminnet hos personer med funktionsstörningar. Hans minnesträningsmetod används och vidareutvecklas i dag på en rad universitet i USA och arbetsminnesträning används kliniskt på över hundra kliniker runt om i världen.

Pristagare 2008 - Bernt Eric Uhlin

Bernt Eric Uhlin professor vid Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet tilldelades priset för sin frontlinjeforskning på bakterier som orsakar urinvägs- och tarminfektioner. Bernt Eric Uhlin och hans forskargrupp har intresserat sig för att försöka förstå de molekylära mekanismer som gör att vissa bakterier är sjukdomsframkallande.

Pristagare 2007 - Rune Toftgård

Rune Toftgård, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska Institutet tilldelades priset för publikationen "Genetic elimination of Suppressor of fused reveals an essential repressor function in the mammalian Hedgehog signaling pathway". Dev.Cell 2006 Feb;10 (2):187-97.

Pristagare 2006 - Roland S Johansson

Roland S Johansson, professor vid institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet tilldelades priset för publikationen "Eye-hand coordination during learning of a novel visuomotor task". J. Neurosci 25, 8833-8842.

Pristagare 2005 - Anders Heijl

Anders Heijl, professor vid ögonkliniken vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö tilldelades priset för publikationen "Reduction of intraocular pressure and glaucoma progression. Early manifest glaucoma trial". Arch Ophthalmol 120, 1268-1279, 2002.

KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2024-03-01