Skip to main content

Parfymämnen

Kontaktperson vid IMM: Professor Carola Lidén

Förekomst och exponering

Det finns cirka 2 500 parfymämnen som används i kosmetika och många andra typer av produkter. Totalt 26 parfymämnen har lagstadgade krav på märkning i kosmetika och även i tvätt- och rengöringsmedel på grund av att de är allergiframkallande vid hudkontakt. Limonen och linalool finns i dag i störst andel av produkterna.

Hälsoeffekter

Att parfymämnen orsakar allergi och eksem genom hudkontakt är mindre känt, trots att många människor är drabbade. Luftvägsbesvär av parfymdoft beror ofta på hyperreaktivitet snarare än allergi. Allergi mot de parfymämnen som används rutinmässigt vid utredning förekommer hos cirka 4,7 procent av den vuxna befolkningen i Europa och cirka 16 procent av vuxna eksempatienter.

Riskbedömning

EU-kommissionen har föreslagit utökat krav på märkning av parfymämnen i kosmetika och förbud mot några ämnen, baserat på en riskbedömning av SCCS.

Ett antal parfymämnen har nyligen klassificerats som allergiframkallande vid hudkontakt (H317) enligt CLP-förordningen (klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen), bland annat HICC, isoeugenol och linalool.

Mer information

Diepgen TL, Ofenloch RF, Bruze M, Bertuccio P, Cazzaniga S, Coenraads PJ, et al. Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions. Br J Dermatol. 2016;174(2):319-29.

Lidén C, Yazar K, Johansen JD, Karlberg AT, Uter W, White IR. Comparative sensitizing potencies of fragrances, preservatives, and hair dyes. Contact Dermatitis. 2016;75(5):265-75.

Uter W, Johansen JD, Börje A, Karlberg AT, Lidén C, Rastogi S, et al. Categorization of fragrance contact allergens for prioritization of preventive measures: clinical and experimental data and consideration of structure-activity relationships. Contact Dermatitis. 2013;69(4):196-230.

Uter W, Yazar K, Kratz EM, Mildau G, Lidén, C. Coupled exposure to ingredients of cosmetic products: I. Fragrances. Contact Dermatitis. 2013;(69):335-41.

Yazar K, Johnsson S, Lind ML, Boman A, Lidén C. Preservatives and fragrances in selected consumer-available cosmetics and detergents. Contact Dermatitis. 2011;(64):265-72.