Skip to main content

Konserveringsmedel

Kontaktperson vid IMM: Professor Carola Lidén

Förekomst och exponering

Konserveringsmedel används i vattenbaserade produkter för att hindra dålig lukt och tillväxt av bakterier och mögel.

Isotiazolinoner och formaldehydfrisättare är grupper av konserveringsmedel som ofta används i konsumentprodukter såsom kosmetika, målarfärger och diskmedel. De isotiazolinoner som oftast orsakar allergi är methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone (MCI/MI eller CMIT/MIT)), methylisothiazolinone (MI eller MIT) och benzisothiazolinone (BIT).

Hälsoeffekter

Allergi mot MI har ökat drastiskt under senare år på grund av ökad användning. MI-allergiska personer kan reagera efter mycket kortvarig och upprepad hudkontakt med tvål som sköljs av, och av att vistas i lokaler som målats med MI-haltig färg. Formaldehydfrisättare avger formaldehyd till produkten och orsakar därför kontaktallergi mot formaldehyd. Några av de mest använda formaldehydfrisättarna är bronopol, diazolinidyl urea, DMDM hydantoin och imidazolidinyl urea.

Methyldibromo glutaronitrile (MDBGN) är en annan typ av konserveringsmedel. Sedan 2008 är ämnet förbjudet i kosmetika på grund allergirisken, men det är tillåtet i andra produkter utan haltbegräsning.

Riskbedömning

Många konserveringsmedel är mycket starkt allergiframkallande vid kontakt med huden. Begränsningar och förbud enligt kosmetikaförordningen och klassificering som allergiframkallande (H317) enligt CLP har ofta införts efter att nya ämnen orsakat omfattande allergiproblem. EU har nyligen beslutat att MI inte ska få användas i så kallade leave-on‑produkter (Kosmetikaförordningen), och att MI ska klassificeras som allergiframkallande vid 0,0015 procent (CLP), vilket är samma låga halt som MCI/MI. Ofta saknar förpackningar och säkerhetsdatablad information om förekomsten av konserveringsmedel i kemiska produkter (förutom tvätt- och rengöringsmedel) på grund av utformningen av regelverket.

Mer information

Schwensen JF, Lundov MD, Bossi R, Banerjee P, Gimenez-Arnau E, Lepoittevin JP, et al. Methylisothiazolinone and benzisothiazolinone are widely used in paint: a multicentre study of paints from five European countries. Contact Dermatitis. 2015;(72):127-38.

Schwensen JF, White IR, Thyssen JP, Menné T, Johansen JD. Failures in risk assessment and risk management for cosmetic preservatives in Europe and the impact on public health. Contact Dermatitis. 2015;73(3):133-41.

Uter W, Yazar K, Kratz EM, Mildau G, Lidén, C. Coupled exposure to ingredients of cosmetic products: II. Preservatives. Contact Dermatitis. 2014;(70):219-26.

Yazar K, Johnsson S, Lind ML, Boman A, Lidén C. Preservatives and fragrances in selected consumer-available cosmetics and detergents. Contact Dermatitis. 2011;(64):265-72.

Yazar K, Lundov MD, Faurschou A, Matura M, Boman A, Johansen JD, et al. Methylisothiazolinone in rinse-off products causes