Skip to main content

Hårfärgämnen

Kontaktperson vid IMM: Professor Carola Lidén

Förekomst och exponering

Det blir allt vanligare att färga håret och allergi mot hårfärgprodukter är ett ökande problem. Mer än 35 starkt eller extremt allergiframkallande hårfärgämnen används i hårfärgprodukter på den svenska marknaden.

Hälsoeffekter

Många hårfärgämnen är starkt allergiframkallande och kan orsaka eksem i hårbotten, i ansiktet och på halsen hos konsumenter samt handeksem hos frisörer. Besvären blir ibland mycket svåra och kräver akut vård. p-Phenylenediamine är det mest kända hårfärgämnet och det enda som används rutinmässigt vid utredning av kontaktallergi. Det är mindre känt att många andra starkt allergiframkallande hårfärgämnen används oftare än p-phenylenediamine. Hårfärgprodukter som kallas ekologiska och liknande innehåller ofta samma allergiframkallande ämnen som oxidativa (permanenta) produkter.

Allergi mot p-phenylenediamine förekommer hos cirka 1 procent av den vuxna befolkningen i Europa och hos cirka 2,1 procent av vuxna eksempatienter i Sverige. Förekomsten av allergi mot hårfärgämnen är sannolikt underskattad i studier som baseras på resultat från test med endast p-phenylenediamine.

Riskbedömning

Hårfärgprodukter ska ha varningsmärkning och information på förpackningen om att produkten kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner, att den inte är avsedd för personer under 16 år och att svart hennatatuering kan öka risken för allergi. Många hårfärgämnen är haltbegränsade, men gränsvärdena är ofta för höga för att skydda mot kontaktallergi och eksem. SCCS fann att hälften av totalt 114 bedömda hårfärgämnen är allergiframkallande vid hudkontakt, och att majoriteten är starkt eller extremt allergiframkallande. SCCS konstaterade att hårfärgprodukter inte är säkra för konsumenterna.

Mer information

Diepgen TL, Ofenloch RF, Bruze M, Bertuccio P, Cazzaniga S, Coenraads PJ, et al. Prevalence of contact allergy in the general population in different European regions. Br J Dermatol. 2016;174(2):319-29.

Fall S, Bruze M, Isaksson M, Lidén C, Matura M, Stenberg B, et al. Contact allergy trends in Sweden - a retrospective comparison of patch test data from 1992, 2000, and 2009. Contact Dermatitis. 2015;(72):297-304.

Kirchlechner S, Hubner A, Uter W. Survey of sensitizing components of oxidative hair dyes (retail and professional products) in Germany. J Dtsch Dermatol Ges. 2016;14(7):707-15.

Patel S, Basketter DA, Jefferies D, White IR, Rycroft RJ, McFadden JP, et al. Patch test frequency to p-phenylenediamine: follow up over the last 6 years. Contact Dermatitis. 2007;56(1):35-7.

SCCS. Memorandum on hair dye chemical sensitisation. Scientific Committee on Consumer Safety; 2013.

Thorén S, Yazar K. Contact allergens in 'natural' hair dyes. Contact Dermatitis. 2016;(74):302-4.

Yazar K, Boman A, Lidén C. Potent skin sensitizers in oxidative hair dye products on the Swedish market. Contact Dermatitis. 2009;61(5):269-75.