Skip to main content

Forskning Kärlkirurgi

Vår forskning är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av perifer kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen vid kärlkirurgiska ingrepp för benartär sjukdom, stroke och aneurysm.

Forskargruppsledare Ulf Hedin

 

Ulf Hedin

Professor/överläkare
K1.MMK.Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet

Bioclinicum J8:20
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Forskningsområde

Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. Framtida utveckling av effektiva preventive läkemedel förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention. Vår grupp har byggt en forskninsgplattform som inbegriper en tät samverkan mellan avancerad cell- och molekylärbiologi, djurmodeller, och patientnära studier. Forskningen syftar till att kartlägga centrala processer vid perifer kärlsjukdom som tromboembolism vid karotisstenos och stroke, utveckling av aortaaneurysm, reparationsprocesser och inflammation i kärlvägg i samband med kirurgisk kärlrekonstruktion och kateterburen intervention samt vid uppkomst av pulmonell hypertension. Närheten mellan klinisk kärlkirurgi och avancerad molekylär forskning utgör en unik plattform inte bara för att lösa centrala kliniskt relevanta frågeställningar men även för utvecklingen av ett framtida kliniskt akademiskt ledarskap.

Gruppen är den huvudsakliga forskargruppen vid Kärlkirurgiska kliniken. Gruppen omfattar flera subgrupper med specifika forskningsprojekt, biomedicinska analytiker och koordinator, post-docs och forskarstuderande. Samarbeten är etablerade med samtliga kardiovaskulära forskargrupper vid CMM, klinisk fysiologi, kardiologi, neurologi, nukleärmedicin, klinisk kemi, och klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt CMB, MBB och SciLifeLab vid KI och forskare vid KTH och Uppsala.

Forskningsprojekt

Abdominal Aortic Aneurysms  Projektledare: Joy Roy och Rebecka Hultgren

Aortic Aneurysms - riskfactors for development, growth and rupture Projektledare: Rebecka Hultgren

Cellular and Molecular Mechanisms in Pulmonary Hypertension Projektledare: Karin Tran Lundmark

Karotisstenos och stroke - från molekyl till människa Projektledare: Ulf Hedin

Komplikationer vid kärlkirurgi Projektledare: Carl-Magnus Wahlgren

Novel mechanisms of atherosclerotic plaque (in)stability governed by smooth muscle cells Projektledare: Ljubica Matic

Riskminimering vid carotiskirurgi Projektledare: David Lindström

Studier av läkningsprocesser av kärlskada hos diabetiker Projektledare: Anton Razuvaev

The role of Proprotein Convertase Subtilisins Kexins (PCSKs) in vascular disease Projektledare: Ljubica Matic

Venösa bensår och posttrombotiskt syndrom, från kroniskt till botbart? Projektledare: Lena Blomgren

Vessel Wall Healing Projektledare: Ulf Hedin

Vessel Wall Signaling Joy Roy