Skip to main content

Forskning Kärlkirurgi

Vår forskning är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av perifer kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen vid kärlkirurgiska ingrepp för benartär sjukdom, stroke och aneurysm.

Forskargruppsledare Ulf Hedin

Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se
Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, L8:03
171 76 Stockholm

Forskningsområde

Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. Framtida utveckling av effektiva preventive läkemedel förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention. Vår grupp har byggt en forskninsgplattform som inbegriper en tät samverkan mellan avancerad cell- och molekylärbiologi, djurmodeller, och patientnära studier. Forskningen syftar till att kartlägga centrala processer vid perifer kärlsjukdom som tromboembolism vid karotisstenos och stroke, utveckling av aortaaneurysm, reparationsprocesser och inflammation i kärlvägg i samband med kirurgisk kärlrekonstruktion och kateterburen intervention samt vid uppkomst av pulmonell hypertension. Närheten mellan klinisk kärlkirurgi och avancerad molekylär forskning utgör en unik plattform inte bara för att lösa centrala kliniskt relevanta frågeställningar men även för utvecklingen av ett framtida kliniskt akademiskt ledarskap.

Gruppen är den huvudsakliga forskargruppen vid Kärlkirurgiska kliniken och tillhör Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. Den omfattar flera subgrupper med specifika forskningsprojekt, biomedicinska analytiker och koordinator, post-docs och forskarstuderande. Samarbeten är etablerade med samtliga kardiovaskulära forskargrupper vid CMM, kliniskt fysiologi, kardiologi, neurologi, nukleärmedicin, klinisk kemi, och klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt CMB, MBB och SciLifeLab vid KI och forskare vid KTH och Uppsala.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt Projektledare
Abdominal Aortic Aneurysms Joy Roy och Rebecka Hultgren
Aortic Aneurysms - riskfactors for development, growth and rupture Rebecka Hultgren
Cellular and Molecular Mechanisms in Pulmonary Hypertension Karin Tran Lundmark
Karotisstenos och stroke - från molekyl till människa Ulf Hedin
Komplikationer vid kärlkirurgi Carl-Magnus Wahlgren
Novel mechanisms of atherosclerotic plaque (in)stability governed by smooth muscle cells Ljubica Perisic
Riskminimering vid carotiskirurgi David Lindström
Studier av läkningsprocesser av kärlskada hos diabetiker Anton Razuvaev
The role of Proprotein Convertase Subtilisins Kexins (PCSKs) in vascular disease Ljubica Perisic
Venösa bensår och posttrombotiskt syndrom, från kroniskt till botbart? Lena Blomgren
Vessel Wall Healing Ulf Hedin
Vessel Wall Signaling Joy Roy