Forskning Kärlkirurgi

Vår forskning är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av perifer kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen vid kärlkirurgiska ingrepp för benartär sjukdom, stroke och aneurysm. Den avancerade molekylära forskningen som bedrivs vid gruppen kombinerat med klinisk kärlkirurgi, utgör en unik plattform för lösningen av centrala kliniskt relevanta frågeställningar och utvecklingen av ett framtida kliniskt akademiskt ledarskap.

Gruppen leds av Professor Ulf Hedin och tillhör Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, samt är den huvudsakliga forskargruppen vid Kärlkirurgiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Etablerade samarbeten finns med samtliga kardiovaskulära forskargrupper vid CMM, klinisk fysiologi, kardiologi, neurologi, nuklearmedicin, klinisk kemi, och klinisk farmakologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt i BioClinicum, CMB, MBB och SciLifeLab vid Karolinska Institutet. Vidare samarbetar gruppen med forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, samt med olika forskargrupper både i Sverige och i Norge, Tyskland, Nederländerna, England, USA, Kanada.

Adress

Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Karolinska Institutet

BioClinicum J8:20
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Forskargruppsledare Professor Ulf Hedin

Ulf Hedin

Professor/överläkare
08-123 721 75
Kärlkirurgi
K1 Molekylär medicin och kirurgi

Övergripande forskningsområde

Kärlsjukdom är den viktigaste orsaken till död och invaliditet i västvärlden. Framtida utveckling av effektiva förebyggande läkemedel förutsätter detaljerad förståelse för vitala cellulära och molekylära processer i kärlväggen, både i sjukdomsutveckling och i samband med kirurgisk intervention. Vår grupp har byggt en forskningsplattform som inbegriper en tät samverkan mellan avancerad cell- och molekylärbiologi, djurmodeller, och patientnära studier. Forskningen syftar till att kartlägga centrala processer vid perifer kärlsjukdom som tromboembolism vid karotisstenos och stroke, utveckling av aortaaneurysm, reparationsprocesser och inflammation i kärlvägg i samband med kirurgisk kärlrekonstruktion och kateterburen intervention. Gruppen innefattar även translationell forskning inom traumatologi.

Forskargruppen utgörs av sex olika team/undergrupper som driver specifika forskningsprojekt.

Karotisstenos och stroke

Vaskulär molekylär medicin

LM
Innehållsgranskare:
Chatrin Lindahl
2023-09-13