Translationell vaskulär medicin

Translationell vaskulär medicin är ett translationellt team som består av forskare med expertområdena molekylär biologi och farmakologi, samt kliniskt aktiva kirurger. Teamet tillämpar integrativa analyser som kombinerar bioinformatiska och kliniska datastudier med murina modeller av vaskulär skada och sjukdom, medan in vitro-system baserade på primära celler och vävnadsexplanteringar används för funktionella och mekanistiska undersökningar.

Team Leader Ljubica Matic

Ljubica Matic Foto: Tintin Vidhammer

Teamledare Ljubica Matic

Ljubica Matic är teamledare för projektet translationell vaskulär medicin, senior forskare och docent vid gruppen Kärlkirurgi, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

2024-02-20