Christian Smedberg

Christian Smedberg

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 19, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Kirurgi Gillgren, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialist i kärlkirurgi vid kirurgkliniken Södersjukhuset och post
  doc vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och
  utbildning, Södersjukhuset.
  Föredrag ESVS 2019, Prize session
  Läkarexamen 2011
  Läkarlegetimation 2014
  Specialistintyg i kärlkirurgi 2020
  Disputation 2021

Forskningsbeskrivning

 • September 2021 disputerade jag med min avhandling "Population-Based Analysis
  of Incidence, Prognostic Determinants and Outcome in Aortic Dissection".
  Länk finns längre ner på sidan. I avhandlingen har vi visat att
  aortadissektion är vanliga än vad som tidigare beskrivits, att fler
  opereras och att dödligheten sjunker. Förhöjda nivåer av troponin T och
  smärtfri dissektion är assicierat med en ökad dödlighet. Hos patienter
  som behandlas med endovaskulär stentbehandling för aortadissektion typ B
  är en stor falsk kanal associaerat men en ökad dödlighet. Hos patienter
  som överlever det akut insjuknandet kan behandling med statiner och
  individualiserat blodtrycksänkande behandling förbättra överlevnaden i
  framtiden.
  Framtida forskningsprojekt inkluderar patienter med aortadissektion,
  patienter med bukkärlsdissektion och patienter med benartärsjukdom.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI