Strategiskt forskningsområde inom molekylär biovetenskap – SciLifeLab

This page in English

SciLifeLab är ett nationellt centrum för molekylär biovetenskap med inriktning på hälso- och miljöforskning. Verksamheten kombinerar den bästa tekniska kompetensen med fördjupade kunskaper om translationell medicin och molekylär biovetenskap.

  

Science for Life Laboratory – SciLifeLab –  är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet, men fungerar som en nationell resurs för hela Sverige. Infrastrukturen vid SciLifeLab innehåller avancerad teknik för så kallad high-throughput molekylär biovetenskap. SciLifeLab är beläget på två noder: en i Stockholm och en i Uppsala. Fler än 200 forskargrupper är knutna till SciLifeLab.

Bakgrund

SciLifeLab bildades med regeringsstöd 2010. Satsningen började som en gemensam ansökan från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och ett initiativ från Uppsala universitet för strategiska forskningsmedel inom området molekylär biovetenskap. Regeringen tillförde ytterligare medel år 2013 och gav också SciLifeLab uppdraget att vara en nationell resurs. Uppdraget förlängdes i regeringens budgetproposition för åren 2017-2020. 

Idag är SciLifeLab ett nationellt centrum som utvecklar, använder och ger tillgång till avancerad teknik för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljö. Forskare från hela Sverige kan använda SciLifeLabs teknik och know-how.

SciLifeLab vid Karolinska Institutet

SciLifeLab at TomtebodavägenStockholmsnoden för SciLifeLab är beläget på Tomtebodavägen i anslutning till Campus Solna. Närheten till KI och Karolinska Universitetssjukhuset underlättar avsevärt samarbeten med kliniskt orienterade grupper och ger dessa grupper tillgång till etablerad infrastruktur.

De tidigare medlen för SciLifeLab inom ramen för de strategiska forskningsområdena (SFO), frigjordes 2013 för forskning inom respektive universitet. För att hantera KI:s verksamhet på SciLifeLab beslutade då Styrelsen för forskning för att skapa KI SciLifeLab gruppen, som bland annat har i uppdrag att förvalta tillgängliga SFO-medel och anläggningar inom ramen för SciLifeLab.

En interimledning för har utsetts för SciLifeLab för tidsperioden januari – juni 2017. Till denna har rektorerna för de fyra värduniversiteten utsett sina respektive representanter. KI har utsett Lars Engstrand till Scientific Director, vicedekanen för infrastruktur Stefan Eriksson till Integration Director samt forskningsdekan Anders Gustafsson till representant i nationella styrelsen för SciLifeLab. Medlemmar i den interna KI/SciLifelab-gruppen är för närvarande: Pontus Aspenström, Thomas Helleday, Mats Wahlgren och Anna Wedell.

Kontakt 

Handläggare

Mats Andersson

Telefon: 08-524 862 47
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Mats.Andersson.2@ki.se

Länkar

Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologiCell- och molekylärbiologiTranslationsforskning