Johnny Steuer

Johnny Steuer

Anknuten till Forskning
E-postadress: johnny.steuer@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 19, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Kirurgi Gillgren, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Min kliniska och vetenskapliga bana inleddes inom thoraxkirurgi vid
  Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Jag disputerade 2004 inom
  ämnet kirurgi, ssk thoraxkirurgi. Temat för avhandlingen [1] var
  hjärtmuskelskada i samband med hjärtkirurgi. Sedan 2005 har jag som kirurg
  och forskare i huvudsak varit verksam inom kärlkirurgi. Då thorax- och
  kärlkirurgi är två närbesläktade specialiteter och forskningsfält har
  jag i min nuvarande forskning ett bibehållet intresse av att
  analysera effekter på hjärtat av kärlkirurgi, samt har som huvudintresse
  att med olika metoder studera sjukdomar i thorakalaorta. Jag är sedan 2012
  överläkare vid Kirurgiska kliniken, Södersjukhuset. Under 2014 arbetade
  jag i sex månader halvtid som överläkare vid Kliniken för hjärt- och
  kärlkirurgi, Universitetssjukhuset i Zürich, Schweiz.
  Top 20 Reviewer for the European Journal of Vascular &
 • Endovascular Surgery
  2014 &
 • 2015
  [1] http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-4199

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning inom thorakalaortas sjukdomar har bedrivits vid Uppsala
  universitet (Professor Martin Björck, Professor Anders Wanhainen) och
  Universitetssjukhuset i Zürich (Professor Mario Lachat). Dessa samarbeten
  fortgår. Min huvudsakliga aktuella forskning bedrivs numera inom
  STAR-nätverket (Docent Rebecka Hultgren) med tonvikt på två
  doktorandprojekt, där jag är huvudhandledare för en doktorand (Christian
  Smedberg), vars projekt handlar om aortadissektion och bihandledare inom ett
  projekt om rupturerat bukaortaaneurysm (Sayid Zommorodi).
  *Utvalda publikationer*
  Lachat M, Steuer J. Outcome of ruptured abdominal aortic aneurysm repair:
  impact of aortic morphology. [1] /Eur Heart J/ 2015 Jun 1
 • 36(21):1288-9.
  Steuer J, Björck M, Mayer D, Wanhainen A, Pfammatter T, Lachat
  M. Distinction between acute and chronic type B aortic dissection: is there
  a sub-acute phase? [2]/Eur J Vasc Endovasc Surg/ 2013 Jun
 • 45(6):627-31.
  Steuer J, Wanhainen A, Björck M. Are stent-grafts for acute type B
  dissection durable? Book chapter. Controversies and updates in vascular
  surgery 2013, Edited by Jean-Pierre Becquemin, 01/2013: chapter 11: pages
  54-60
 • divine[id].
  Steuer J, Wanhainen A, Thelin S, Nyman R, Eriksson MO, Björck M. Outcome of
  endovascular treatment of traumatic aortic transection. [3] /J Vasc Surg/
  2012 Oct
 • 56(4):973-8.
  Steuer J, Eriksson MO, Nyman R, Björck M, Wanhainen A. Early and long-term
  outcome after thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) for acute
  complicated type B aortic dissection. [4] /Eur J Vasc Endovasc Surg/ 2011
  Mar
 • 41(3):318-23.
  Steuer J, Bjerner T, Duvernoy O, Jidéus L, Johansson L, Ahlström H, Ståhle
  E, Lindahl B. Visualisation and quantification of peri-operative myocardial
  infarction after coronary artery bypass surgery with contrast-enhanced
  magnetic resonance imaging. [5] /Eur Heart J/ 2004 Aug
 • 25(15):1293-9.
  [1] http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/36/21/1288.long
  [2] http://www.ejves.com/article/S1078-5884(13)00183-4/abstract
  [3] http://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(12)00818-X/abstract
  [4] http://www.ejves.com/article/S1078-5884(10)00712-4/abstract
  [5] http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/25/15/1293.long

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1995

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI