Olga Nilsson

Olga Nilsson

Anknuten till Forskning
E-postadress: olga.nilsson@ki.se
Besöksadress: Karolinska Institutet, BioClinicum J8:20, Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Kärlkirurgi, 171 76 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Forskningen fokuserar på personer med diagnosen bukaortaaneurysm och
  faktorer som påverkar delaktighet och lärande hos denna grupp. Enligt
  svensk lagstiftning ska patienter ha tillräcklig kunskap för att
  möjliggöra delaktighet i vård och behandling men forskning har visat att
  det idag saknas enhetlig och lättillgänglig information för patienter och
  anhöriga. Studier har visat att vården inte tillgodoser de lärandebehov
  som finns hos personer med bukaortaaneurysm, samt att de upplever bristande
  stöd från vården.
  Projekten avser att utvärdera effekten av en mobil applikation i kombination
  med sjuksköterskekontakt for lärande och stöd till personer med
  bukaortaaneurysm och deras anhöriga. Syftet är att minimera den negativa
  påverkan på livskvalitet och hälsa som diagnos och behandling kan utgöra,
  samt att stärka de drabbades möjlighet till delaktighet i vården.
  Projekten tros bidra till en ökad förståelse för patienters upplevelse av
  lärande och delaktighet i samband med vård och behandling av
  bukaortaaneurysm.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI