Forskarporträtt och intervjuer

This page in English

Vid Karolinska Institutet är cirka 1700 forskare och lite mer än 2100 doktorander verksamma. Här möter du några av dem. Forskarporträtten och intervjuerna i listorna nedan har tidigare publicerats i vår tidning Medicinsk Vetenskap eller online på KI Nyheter