Nickelfria mynt ska minska allergier

Riksbanken inför nya nickelfria mynt och förbättrar därmed hälsan för många allergiker. Det kan vi framför allt tacka Carola Lidén, professor emerita vid Institutet för miljömedicin, för.

Carola Lidén. Foto: Christopher Hunt.

Text: Maja Lundbäck, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4/2016

Varför var det så viktigt att de nya mynten blev nickelfria?
– Nickel är den vanligaste orsaken till kontaktallergi. 15-20 procent av alla kvinnor och fem procent av alla män är drabbade. Handeksem är ett vanligt symtom. Eftersom risken beror på hudexponering för nickel är det viktigt att minska källorna till nickelexponering. Mynt är en viktig exponeringskälla för till exempel kassörer, men också för konsumenter som går runt med mynt i fickorna.

Hur samarbetade du med Riksbanken när de nya mynten togs fram?
– Riksbanken fick i uppdrag att se över och göra nya sedlar och mynt. När de skulle göra en riskbedömning av hälsoeffekterna kontaktades jag som expert på nickelallergi. Riksbanken förstod att de kunde göra en insats och nu är alla nya mynt nickelfria och de gamla fasas ut.

Vilka regler finns?
– EU:s kemikalieförordning begränsar mängden nickel som avges från smycken, klockor och andra föremål som har långvarig kontakt med huden. Begränsningen började gälla år 2000 och bygger till stor del på vår forskning. Men EU:s kemikaliemyndighet har bestämt att mynt är undantagna.

Hur stort är problemet med nickel-allergi?
– Nickelallergi har inte minskat i den takt vi hoppats på, trots EU-reglerna. Ett problem är att kontaktallergi är bestående. Har man blivit allergisk så är man det resten av livet.

Vad mer borde bli nickelfritt?
– Det finns en föreställning om att kortvarig kontakt med föremål som avger nickel inte innebär någon risk, men vår forskning visar att det kan räcka med upprepad kontakt under sekunder eller minuter för att få på sig en ordentlig dos. Mitt förslag är att inga föremål som är avsedda att komma i kontakt med huden ska avge nickel. Det handlar om verktyg, handtag, nycklar, synålar, väskor, pennor, mobiler och laptops.

Varför går det så trögt att påverka användningen av nickel?
– Det beror på att olika intressen står mot varandra, hälsointressen står mot nickelindustrins ekonomiska intressen. När Storbritannien införde nya mynt för några år sedan kontaktades jag av en brittisk hudläkare. Vi gjorde en studie av de nya mynten som visade att de avgav mer nickel. Men den gången lyckades vi inte påverka beslutet. Inför eurosamarbetet däremot var jag med och påverkade så att åtminstone de lägre valörerna blev nickelfria.

Hur stor skillnad kommer de nya mynten att göra för utbredningen av nickel-allergi?
– Jag är säker på att det kommer att betyda en hel del för de personer som hanterar mycket mynt i jobbet. Men det kommer att bli svårt att mäta effekten i befolkningen. Då behöver man göra exponeringsstudier.

Mer läsning