Kenny Rodriguez-Wallberg: ”Det var ett sant mirakel för alla som var med”

Nyligen gav hennes forskning ett efterlängtat resultat: En mirakelbebis. Kenny Rodriguez-Wallberg var med vid födseln.

Namn: Kenny Rodriguez-Wallberg
Titel: Forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Forskar om: Fertilitetsbevarande åtgärder hos cancerpatienter.

Kenny Rodriguez-Wallberg. Photo: Mattias Ahlm
Kenny Rodriguez-Wallberg. Foto: Mattias Ahlm

Berättat för: Cecilia Odlind, först publicerat i Medicinsk Vetenskap 2015.

”När min framtida patient Lotten drabbades av cancer år 1999 fick hon beskedet att cancerbehandlingen skulle skada äggstockarna så att hon inte skulle kunna bli gravid på naturligt sätt i framtiden. Men hon fick samtidigt en helt avgörande fråga av sin cancerläkare: Ville hon frysa ner äggstocksvävnad som kanske kunde användas i framtiden? Hon var en av de första i världen som fick den frågan. Och hon sa ja.

Många år senare kontaktade hon oss på Reproduktionsmedicin. Jag blev ansvarig för att återtransplantera den nedfrysta vävnaden till hennes buk så att äggen skulle kunna utvecklas. Men buken var skadad efter strålningen hon fått mot cancern så det var många som inte trodde att det skulle fungera. Efter två misslyckade försök återstod ungefär hälften av vävnaden som hon sparat.

Många i omgivningen undrade: ’Vad är sannolikheten att det lyckas nu?’ Jag kunde ju inte svara eftersom det saknades statistik. Men en sak visste jag: Om vi inte skulle försöka så vore chansen noll. Jag misstänkte att det var viktigt att transplantera ganska mycket vävnad. Så vi satsade allt som fanns kvar i ett sista försök. Och det fungerade! Vi fick fram ägg, som befruktades i provrör och Lotten blev gravid.

Graviditeten avlöpte väl. Lotten var försiktigt glad men hon tordes inte riktigt tro att det skulle gå väl hela vägen. Så när barnet väl föddes: ren lycka. Att se Lotten med sin nyfödda dotter, det var ett sant mirakel för alla som var med. Att arbeta med detta har gett mig så mycket tillbaka och det stärker mig i mitt dagliga arbete med att förbättra fertilitetsbevarande åtgärder för cancerdrabbade kvinnor.”

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2024-03-08