Vill agera innan det är för sent

Över 2000 våldtäkter mot barn anmäldes under 2015, enligt Brottsförebyggande rådet. Nu ska Christoffer Rahm, forskare vid institutionen för medicin, Huddinge, undersöka om läkemedel kan förhindra att personer med sexuell dragning till barn begår övergrepp.

Christoffer Rahm. Foto: Christopher Hunt

Text Viktor Karlsson, först publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap nummer 2, 2016.

Varför startade du den här studien?
– Under min utbildning till psykiatriker tjänstgjorde jag på en mottagning för barn och ungdomar där jag träffade offer för sexuella övergrepp. Senare arbetade jag vid Centrum för andrologi och sexual medicin där jag fick träffa förövarna. Då ökade min motivation till att hitta en förebyggande behandling som hjälper både offer och förövare. Vi vill göra en insats som förhindrar att förövarna får dessa tankar och att barn kommer till skada.

Hur går behandlingen till?
– I vår studie Priotab ingår 60 vuxna män med pedofili. Hälften av dessa personer kommer att få ett läkemedel och hälften får ett placebopreparat. Läkemedlet ges i form av en injektion som har en omedelbar effekt och sänker testosteronnivån i hela kroppen inklusive hjärnan. Effekten håller sedan i sig i nästan tre månader. Genom att sänka testosteronnivån, hoppas vi minska flera riskfaktorer för att begå övergrepp som hypersexualitet, låg impulskontroll och minskad empatisk förmåga.

Hur många svenskar känner sexuell dragning till barn och vilka är behandlingsmöjligheterna idag?
– Man har uppskattat att cirka 5 procent av befolkningen, både män och kvinnor, har sexuella fantasier om barn men det finns såklart ett stort mörkertal. I Sverige har vi en chans att hjälpa dem tack vare en nationell hjälplinje som heter Preventell. Dit ringer runt 100 personer med denna bakgrund varje år och söker hjälp. De erbjuds då ett anpassat behandlingsprogram med bland annat psykoterapi och medicinering.

Kan forskningen ge ett svar på bakgrunden till att en person begår övergrepp?
– Det finns flera skäl, inte bara pedofili utan till exempel att man har ett sexmissbruk eller dålig impulskontroll. Enligt patienterna själva menar många med pedofili att de är födda med den här attraktionen för barn. Tittar man på de studier som är gjorda på området, stödjer de faktiskt patienternas berättelser.

Du träffar dessa personer varje dag i ditt arbete. Vad är dina tankar kring det?
– En stor andel av dessa män vet om att deras känslor inte är accepterade av samhället och söker hjälp för det. De mår väldigt dåligt och har insett att om de agerar ut sina tankar kommer folk till skada. En del av dem har också gjort fruktansvärda saker mot barn. Men jag måste se förbi den moraliska aspekten i dessa fall. Min främsta uppgift som läkare är att hjälpa människor med problem. Med en förebyggande ansats, att hindra män att begå sexuella övergrepp, hjälper man både männen och barnen.