Hur farligt är det att snusa?

Ny forskning visar att snusare har en ökad risk för typ 2-diabetes. Men hur negativa är snusets hälsoeffekter i övrigt? Mer forskning behövs, menar Cecilia Magnusson, adjungerad professor vid institutionen för folkhälsovetenskap.

Cecilia Magnusson är adjungerad professor och forskare vid KI, men även chef för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin inom Region Stockholm. Foto: Ulf Sirborn.

Text: Viktor Karlsson, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nummer 1, 2017.

Vad visade er studie?
– Vi såg att den som snusar en dosa per dag eller mer har 70 procent ökad risk att utveckla typ 2-diabetes, vilket är samma riskökning som man tidigare har sett för den som röker ett paket cigaretter per dag. Detta samband som vi såg är viktigt, eftersom diabetes är både en allvarlig och vanlig sjukdom i samhället. Rökning är generellt mycket farligare än snusning men alltså inte när det gäller typ 2-diabetes, där är riskerna lika höga.

Vilken påverkan har snus i övrigt på kroppen?
– Vi vet fortfarande för lite om hur svenskt snus påverkar hälsan. Vi har dock i tidigare studier visat att risken att dö efter hjärtinfarkt och stroke är något förhöjd hos snusare. Sammantaget visar också forskning på samband med snus och cancer i bukspottkörtel, munhåla och matstrupe – men då bygger studierna på användning också av annan rökfri tobak. Nikotin är dessutom starkt beroendeframkallande, och att leva med ett beroende innebär ofta en nedsatt livskvalitet. Å andra sidan har vi också visat att snus minskar risken för att drabbas av Parkinsons sjukdom.

Ni har även forskat på hur gravida kvinnors snusande påverkar fostret. Vad visar de studierna?
– Där har vi väldigt tydliga resultat. Snusbruk under graviditet är kopplat till dödfödsel, att barnet föds för tidigt och att barnet väger för lite vid födseln. Inom mödrahälsovården bör man starkt avråda gravida kvinnor från att använda snus men även användning av nikotinersättningsmedel, som tuggummin eller plåster. Naturligtvis ska man även avråda från att röka vid en graviditet!

Hur vanligt är snusning?
– Det är främst medelålders män som snusar, och snusning är vanligare i norra delen av landet. Enligt Folk-hälsomyndighetens undersökning som gjordes 2016, är det totalt 18 procent av alla män och 4 procent av alla kvinnor som snusar. Snusande förekommer främst i Sverige, även om Norge har noterat en väldigt snabb ökning bland unga.

Hur ser du på snus?
– Jag tycker ofta att diskussionen kring snus blir svart-vit, och önskar att man skulle våga prata mer nyanserat om saken. Snusbruket är utbrett i Sverige, och vi behöver förhålla oss till det i den debatt som rör vår tobakspolitik. Inte minst då snus teoretiskt antingen kan fungera som ett rökavvänjningsmedel eller tvärtom som en inkörsport till rökning för unga människor.

Snusar du själv?
– Ja, tyvärr.

För dig som vill veta mer

CO
Innehållsgranskare:
Cecilia Odlind
2023-12-12