Skip to main content

Enheten för Logopedi

Logopedi beskriver och förklarar olika svårigheter med kommunikation och med att svälja samt vilka följder det kan få för människors hälsa och livskvalitet

Aktuellt på enheten

Bästa examensarbete inom röstområdet delades ut vid Röstforums Riksstämma 2019 “Rösten genom livet!” Göteborg den 18–19 maj.

Bästa examensarbete inom röstområdet delades ut vid Röstforums Riksstämma 2019 “Rösten genom livet!” Göteborg den 18–19 maj.

Nämnden för Röstfondens kom fram till att priset på 5000 kr för bästa examensarbete skulle ges till:

Årets Examensarbete

Validering reliabilitetsprövning av självskattningsformuläret Skattning av Rösten vid Könsinkongruens Assigned Female At Birth (SaRK AFAB)

Av Stina Grufman-Björnlund och Lotta Lindqvist

Priset delades ut av Johan Sundberg och Gunnel Fagius (Stina Grufman-Björnlund i bild).