Enheten för Logopedi

This page in English

Logopedi handlar om medicinska problem med talet, rösten, den språkliga förmågan samt sväljfunktionen

Vetenskapligt råd

Docent och leg logoped Per Östberg är utsedd av Socialstyrelsen som vetenskapligt råd inom området Dysfagi – fokus på äldre med funktionsnedsättning. 

Ytterligare en logoped har utsetts som vetenskapligt råd – docent Ulrika Ferm, Göteborg, inom området Kommunikation vid funktionsnedsättning – alternativ och kompletterande kommunikation. 

Aktuellt på enheten

Datum Event
24 apr 2018 Doktorandseminarium
07 maj 2018 Doktorandseminarium
17 maj 2018 Gästseminarium
Logopedi