Enheten för logopedi

Enheten för logopedi

Logopedi beskriver och förklarar olika svårigheter med kommunikation och med att svälja samt vilka följder det kan få för människors hälsa och livskvalitet

Aktuellt

Kalender för enheten för logopedi

Nyheter vid enheten för logopedi