Kontakt

This page in English

Besöksadress: Granits väg 4, KI Campus Solna

Postadress: NASP, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm

Post som skickas till en medarbetare vid NASP ska alltid adresseras på följande vis:
NASP
att: Förnamn Efternamn
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Leveransadress: Granits väg 4, 171 65 Solna

E-post: nasp@ki.se

Telefon: Direktnummer eller via växel 08-524 800 00

Fax: 08-30 64 39

Personal

Professor, senior

Danuta Wasserman

Telefon: 08-524 869 35
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Professor, senior

Britta Alin-Åkerman

Telefon: 08-524 867 14
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Britta.Alin-Akerman@ki.se

Universitetslektor

Vladimir Carli

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Vladimir.Carli@ki.se

Forskare

Marcus Sokolowski

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Marcus.Sokolowski@ki.se

IT-samordnare

Eva Wasserman

E-post: Eva.Wasserman@ki.se

Universitetslektor

David Titelman

Telefon: 08-524 868 10
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: David.Titelman@ki.se

Projektsamordnare

Linda Karlsson

E-post: linda.karlsson@ki.se

Samordnare

Eva Lundin

Telefon: 08-524 868 57
Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: eva.lundin@ki.se

Forskningsassistent

Sebastian Hökby

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: sebastian.hokby@ki.se

Forskningsassistent

Jennifer Lees

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: jennifer.lees@ki.se

Forskningsassistent

Maria Montzka

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: maria.montzka@ki.se
 

Samordnare

Rigmor Stain

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Rigmor.Stain@ki.se

Projektsamordnare

Janek Szklarzewicz

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: janek.szklarzewicz@ki.se

Projektledare

Oliver Bartsch

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: oliver.bartsch@ki.se

Doktorand

Anne Stefenson

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: Anne.Stefenson@ki.se

Postdoc

Pietro Gambadauro

Enhet: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
E-post: pietro.gambadauro@ki.se

Hitta till NASP 

Till NASP tar du dig lättast med buss 3 eller buss 77 mot Karolinska Sjukhuset. Gå sedan av hållplatsen "Thorax".

Hjälplinjer - behöver du någon som lyssnar?

 

Bidrag till NASP:s forskning

Stiftelseansvarig, Karolinska Institutet
Tove Älvemark (tove.alvemark@ki.se) tel: 08-524 867 07

Läs mer om gåvor till Karolinska Institutet

Administration