Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att bidra på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet - en introduktion

Följ forskare och studenter i deras vardag på Karolinska Institutet.

Vårt uppdrag är att förbättra människors hälsa - här visar vi hur!

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
Forskningsassistent Institutionen för folkhälsovetenskap 15 Feb 2016
Assistant professor in mechanisms behind risk factors for Alzheimer’s disease Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 15 Feb 2016
Assistant professor in the cognitive neuroscience of Aging Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 15 Feb 2016
Djurtekniker Institutionen för komparativ medicin 15 Feb 2016
Postdoctoral studies in hantavirus and inflammation research (scholarship, 2 positions) - Extended application period Institutionen för medicin, Huddinge 15 Feb 2016