Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet - en introduktion

Följ forskare och studenter i deras vardag på Karolinska Institutet.

Vårt uppdrag är att förbättra människors hälsa - här visar vi hur!

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
Postdoctoral studies in membrane protein structural biology Department of Medical Biochemistry and Biophysics 28 Apr 2017
Forskningshandläggare Institutionen för folkhälsovetenskap 28 Apr 2017
Postdoktor inom ett EU-projekt ”EUSCREEN” för utvärdering av existerande program för hörselscreening av nyfödda – ur ett nytto- och kostnadsperspektiv Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 28 Apr 2017
Forskningsassistent Institutionen för folkhälsovetenskap 28 Apr 2017
Postdoctoral researcher in experimental immunology/rheumatology Institutionen för medicin, Solna 29 Apr 2017