Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället.

I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.

Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet - en introduktion

Följ forskare och studenter i deras vardag på Karolinska Institutet.

Vårt uppdrag är att förbättra människors hälsa - här visar vi hur!

Lediga anställningar

Befattning Institution Sista ansökningsdatum
Universitetslektor i klinisk psykologi med inriktning mot barn och ungdom Institutionen för klinisk neurovetenskap 19 Jan 2017
Doctoral (PhD) student position in vaccine immunology (KID) Institutionen för medicin, Solna 19 Jan 2017
Laboratorieingenjör till ett stort projekt inom cancerdiagnostik Institutionen för onkologi-patologi 20 Jan 2017
Research assistant HERM, Hematology and Regenerative Medicine Institutionen för medicin, Huddinge 20 Jan 2017
Samordnare till den Nationella Plattformen för Nanosäkerhet vid Swetox Swedish Toxicology Sciences Research Center 20 Jan 2017