NEVERMIND-projektet

NEVERMIND syftar till att stärka personer som lider av depressiva symtom relaterade till allvarliga somatiska sjukdomar genom att placera dem i centrum. Utrustade med enbart en smartphone och en lätt, beröringskänslig tröja interagerar patienter som söker vård och behandling för psykiska sjukdomar med dessa enheter, som samlar in data om deras psykiska och fysiska hälsa, för att få effektiv feedback.

Livsstilsfaktorer såsom kost, fysisk aktivitet och sömn spelar en betydande roll i utvecklingen, förloppet och behandlingen av depression. I NEVERMIND kommer dessa faktorer att kontrolleras av ett beslutsstödsystem som i realtid är i drift lokalt på patientens smartphone. Systemet gör prognos för svårighetsgraden och uppkomsten av depressiva symtom genom att bearbeta fysiologiska data, kroppsrörelser, tal och återkomsten av sociala interaktioner. 

Insamlade data kommer att generera en respons som uppmuntrar patienten att genomföra eller ändra aktivitet eller livsstil för att minska förekomsten och svårighetsgraden av depressiva symtom. Det slutliga målet är att föra detta system till marknaden och ge människor verktyg att kontrollera sin depression och lätta på sin psykiska börda.  

Projektet finansierades av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Det startade i januari 2016 och avslutades i september 2020. 

NEVERMIND = NEurobehavioural predictiVE and peRsonalised Modelling of depressIve symptoms duriNg primary somatic Diseases with ICT-enabled self-management procedures 

Resultat 

Projektpartners har designat, utvecklat och implementerat ett s.k. ICT-system (Information and Communications Technology) som samlar in data om användarnas psykiska och fysiska hälsa via en smartphone-app och ”smarta” sensorer. En maskininlärningsalgoritm analyserar fysiologiska data, kroppsrörelser, tal och återkommande sociala interaktioner för att fastställa allvaret och uppkomsten av nya symtom. 

Systemet använder sedan denna data för att föreslå ett anpassat program som inkluderar verktyg för aktivitet och livsstil för att hjälpa användare att hantera sin depression och leva ett hälsosammare liv. Det erbjuder olika åtgärder, så som mindfulness-övningar, kognitiv beteendeterapi och råd om livsstilsförbättring. Denna ”allt-i-ett”-personliga lösning kan fungera parallellt med ordinarie behandling av den primära sjukdomen.  

Den ICT-aktiverade plattformen är en av de få tillgängliga e-hälsointerventionerna som har visat sig effektivt minska symtom av depression hos patienter med allvarliga somatiska sjukdomar. Detta bör i slutändan minska den börda som läggs på hälso- och sjukvårdssystem, patienter själva och deras vårdgivare. Patienter kommer också att kunna förlita sig mycket mindre på vårdgivare. 

NEVERMIND-partners utvärderade systemets effektivitet när det gäller att minska symtom på depression jämfört med den vanliga behandlingen eller vård de får. Totalt övervakades 339 patienter med njursvikt, bröstcancer och amputation av extremiteter. Av dessa tilldelades 168 slumpmässigt att använda NEVERMIND-systemet medan resten genomgick normal vård. Resultaten visade att systemet signifikant minskade depressiva symtom jämfört med kontrollgruppen.  

I slutändan kommer projektet att spara resurser för kliniska avdelningar och hälso- och sjukvårdssystemet som helhet genom att erbjuda psykologisk screening, stöd och tidig intervention för patienter med högre risk att utveckla depression.  

Kontakt

Profile image

Vladimir Carli

Lektor/Överläkare
VC
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2024-06-05