Statistik

Statistik på NASP:s webbsida och i rapporterna grundas på Socialstyrelsens dödsorsaksregister, patientregistret samt WHO Mortality Database. Data från databaserna bearbetas vidare av NASP.