Statistik

Statistiken som presenteras på NASP:s webbsida grundas på Socialstyrelsens dödsorsaksregister och patientregistret. Data från databaserna bearbetas vidare av NASP.

GH
Innehållsgranskare:
Gabriella Jansson
2023-06-26