Statistik

Statistiken som presenteras på NASP:s webbsida grundas på Socialstyrelsens dödsorsaksregister och patientregistret. Data från databaserna bearbetas vidare av NASP.

Arbetar du för en region eller kommun och önskar att få hjälp med framtagning och tolkning av statistik till en handlingsplan för suicidprevention? Då kan du skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig.